0

К омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да „разсекрети“ цените на електрическата и топлинната енергия, предложени от енергийните дружества в заявленията им за следващия регулаторен период от 1 юли 2023 г. Това поиска омбудсманът Диана Ковачева в препоръка, изпратена до регулаторния шеф Иван Иванов. Както „Телеграф“ първи алармира, в повечето от публикуваните от регулатора заявления са заличени и липсват предложените крайни цени за електрическата и топлинната енергия.

Разрез

Проблемът е, че тези ключови числови изражения са заличени в документите с мотива за търговска и/или производствена тайна на дружествата. „Обръщам внимание, че това са предложенията на дружествата за крайни цени, а не изходни данни за формирането им, за които би имало основания да се смята, че представляват търговска и/или производствена тайна“, пише проф. Ковачева.

Както „Телеграф“ посочи, това е направено в разрез с текст от Закона за енергетиката, според който „КЕВР публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните предприятия за утвърждаване на цени, заедно с всички изходни данни“.

„Недопустимо е в публикуваните от КЕВР предложения за цени да липсват самите цени. По този начин не се изпълнява целта на закона“, подчертава омбудсманът. Проф. Диана Ковачева се позовава и на правото на гражданите да получават информация, залегнало в Хартата на основните права на Европейския съюз (ОВ, С 326/391 от 26 октомври 2012 г.).

Юруш

С всяка изминала година се увеличава броят на дружествата от секторите „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, които определят като „тайна“ предложените от тях крайни цени, алармира Ковачева. „Веднъж допусната, тази практика подкопава доверието към регулаторния процес“. Цялостният процес на ценообразуването в енергийния сектор трябва да бъде максимално публичен и прозрачен. Отчитайки „сложната ситуация, свързана с екстремно високите цени на енергийните ресурси на международните пазари, проф. Ковачева настоява предложенията на електроенергийните дружества за крайните цени да се публикуват преди започване на процедурата за обществено обсъждане на заявленията. Ковачева определя като “неоснователни“ поисканите от топлофикации в пъти увеличения на цените на топлата вода и парното от 1 юли 2023 г.