0

В сяка втора ябълка и пържола, които се предлагат на пазара, е вносна. Причината е, че производството у нас на тези стоки покрива по-малко от половината от потреблението на страната. Това сочат данни за земеделието в България през 2021 година, публикувани от Министерството на земеделието. Според тях при свинското месо дефицитът е в размер на 60%, а при ябълките 52 на сто. Това са стоките, при които производството покрива по-малко от потреблението в страната. От животинските продукти се налага да внасяме, за да задоволяваме вътрешното потребление пилешко и говеждо месо, както и пакетирано прясно мляко. При плодовете и зеленчуците нуждите от вносна продукция са по-големи, като след ябълките дефицитът при прасковите е в размер на 48 на сто. Налага се още да внасяме пипер, домати, краставици, картофи и кайсии.

Стоки

В същото време страната ни произвежда в изобилие зърнени култури, като по-голяма част от продукцията отива за износ. През миналата година, както и тази, реколтата от пшеница е рекордно голяма. Данните сочат, че през 2021 година в страната са добити 7,1 млн. тона жито, което е с 51% повече спрямо предходната година. За вътрешните нужди пък са необходими около 1 млн. тона. Значително увеличение се наблюдава и при производството на рапица - с 34%, и ечемик - с 25%. При царевицата ръстът е с 14 на сто, а при слънчогледа е с 16% и реколтата от маслодайната култура възлиза на 1,989 млн. тона.

Също така родното производство на млечни продукти като сирене, кашкавал, кисело мляко и яйца е достатъчно за покриване на вътрешното потребление, сочат данните на земеделското министерство. В страната се добиват и достатъчно череши и сливи.

Труд

Според данни на Националния статистически институт в страната заетите в земеделския сектор са 6,3 на сто от работещите, което възлиза на малко над 193 000 души. Създадената продукция от отрасъла е на стойност 4,95 млрд. лева. През 2021 г. е отчетен ръст на производителността на труда в сектора с 32,9 на сто спрямо предходната година. Цялостното повишаване на производителността на труда в селското стопанство е вследствие на по-високите цени на суровините.