0

О т 20 стотинки до 1.50 лв. дърпат банкоматите, когато пенсионер тегли от тях. Оказва се, че те не правят разлика дали дадена сметка се използва от човек от третата възраст или не. 

Инспекция

Проверка на „Телеграф“ в няколко от големите банки показа, че в първата от тях взимат 0,1%, но не по-малко от 30 стотинки, когато се теглят пари от тяхно устройство. На чужд таксата е 0.2% от сумата или 1.50 лв. на трансакция. В следващата прибират по 0.20 лв., а от чужд удрят с близо 8 пъти по-висока цена - 1.50 лв. В третата няма твърда такса, тя се определя на базата на изтеглената сума, като при използването на тяхно устройство взимат 0.16%, а на чужд 0.20%. Правят реверанс към хората, които си разкрият разплащателна сметка, в която регулярно постъпват средства и месечната такса е в размер на 2.55 лв. За теглене в друга банка взимат съответно 0.15% или 0.20% от сумата в зависимост от това дали теглите от техен или чужд банкомат. 

Програми

Три от финансовите институции, с които се свърза „Телеграф“, предлагат възможност на хората в пенсионна възраст да платят една такса, срещу която да могат да теглят неограничено - без допълнителни суми и условия за собственост на устройството. Такъв продукт предлага една от тях, която за откриване и месечно обслужване не начислява суми. Следващата също предлага подобен продукт. Така например при един от вариантите му - срещу 4.44 лева месечно възрастните могат да теглят неограничено, но само от техни банкомати. Ако искат тази възможност и от други устройства както у нас, така и по света, таксата е 12.95, като в нея се включват и допълнителни услуги. Подобен продукт в друга банка струва 1.80 на месец, като срещу нея ползвателят може да тегли неограничено на всички банкомати в страната.