П риходите от нощувки през ноември 2021 г. се увеличават с 61,2 на сто в сравнение с ноември 2020 г. и достигат 25,8 млн. лева. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 61,6 на сто, така и от българи - с 60,9 на сто. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Приходите от нощувки през ноември 2021 г. се увеличават с 61,2 на сто в сравнение с ноември 2020 г. и достигат 25,8 млн. лева. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 61,6 на сто, така и от българи - с 60,9 на сто. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2021 г. е 15,6 на сто, като нараства с 4,2 процентни пункта в сравнение с ноември 2020 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 18,3 на сто. През ноември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са работили 1569 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 46,7 хил., а на леглата - 93,7 хиляди. В сравнение с ноември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, работили през периода, се увеличава с 4 на сто, а броят на леглата в тях - с 2,4 на сто.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2021 г., е 431,1 хил., или с 38,4 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година, като е регистрирано увеличение както при чуждите граждани - с 49,8 на сто, така и при българите - с 34,4 на сто. Българските граждани са направили 312,3 хил. нощувки, а чуждите - 118,8 хиляди.

През ноември 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са били 69,4 на сто от общия брой нощувки на чужди граждани и 36,4 на сто - на българи.