П роверки на 2426 язовира, от които 1374 са с най-висока степен на потенциална опасност и 334 - втора степен са планирани до края на годината. Това каза председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски, цитиран от БТА.

Проверки на 2426 язовира, от които 1374 са с най-висока степен на потенциална опасност и 334 - втора степен са планирани до края на годината. Това каза председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски, цитиран от БТА.

Миналата година са били проверени 3827 язовира от общо 6840 водни съоръжения, съобщи още председателят на. От общия брой проверени язовири, 2202 са били самостоятелни проверки на ДАМТН, а 1625 са били инспектирани съвместно от инспектори на ДАМТН и експертните комисии, сформирани със заповеди на областните управители. Издадени са 4528 предписания и 312 наказателни постановления на собствениците на язовирите, с


общ размер на имуществените санкции 636 500 лева.


Основните проблеми, констатирани при проверките, са свързани с липсата на кранове на основните изпускатели, филтри, разрушени преливници, свличания по откоси на земно-насипните стени, проблеми с филтрационни процеси.

Председателят на ДАМТН се надява до края на тази година да приключи класификацията на язовирите. 23 са областите с напълно завършена класификация на язовирите. Това са София град, София област, Перник, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Видин, Разград, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Добрич, Шумен, Бургас, Варна, Стара Загора, Търговище, Ямбол, Сливен, Пазарджик и Смолян.

Пет области са с незавършена класификацията на язовирите. Това са Благоевград, Кюстендил, Пловдив, Хасково и Кърджали. Само в област Хасково язовирите са 2300, а в Кърджали са над 1100, което и причина областите да изостават в класификацията им. Водещи в тази дейност са областните управители.

След приключване на процеса на класификация вече ще има яснота за това къде трябва да се съсредоточат усилията по контрол и поддържка на тези съоръжения, каза Петър Горновски. Досега са класифицирани 2909 язовира. По новата класификация


язовирите се делят на три категории - опасни съоръжения,


близо до населени места и критична инфраструктура; такива, близо до инфраструктура; и язовири, които не биха създали проблеми в зоната на разлив.

С приключването на класификацията се очаква част от язовирите да отпаднат, защото няма да съответстват на законовото определение за такива съоръжения. За тяхната безопасност ще трябва да се грижат собствениците им. Става дума за малки водоеми, които често през лятото дори пресъхват и се пълнят само през пролетта, а около тях няма критична инфраструктура или опасно близко разположени населени места, уточни председателят на ДАМТН.

Припомняме, че през 2020 г. за ремонт на над 400 язовира у нас бяха отделени 631 млн. лв., към началато на септември миналата година обаче са били завършени едва 10. Проверка през лятото на сеганшия премиер Кирил Петков показа още, че яз. „Пазар дере” празен и затревен. За ремонта му са били похарчени 2 млн. и 350 хил. лв. Същото е установено и за други ремонтирани водоеми. Парите за тях са платени на 100%, фирма „Монтажи” ги е предала на Държавна консолидационна компания, но тя от своя страна 6 месеца не ги е предала на Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири”, стана ясно в средата на миналата година.