М инистерството на транспорта и съобщенията промени състава на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

Министерството на транспорта и съобщенията промени състава на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

До провеждане на конкурс за нови членове са избрани Любомир Сяров, Петко Петков и Йордан Мирчев.
Освободените от длъжност членове на Съвета са Маргарита Петрова-Кариди, Георги Друмев и Светломир Николов. Мотивите са свързани с лошо мениджърско управление, организационни пропуски и забавен контрол по изпълнение на ремонтните програми, посочват от транспортното министерство.


Промените се налагат след извършен анализ на състоянието на "Холдинг БДЖ" ЕАД и дружествата "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД и "БДЖ-Товарни превози" ЕООД.