С апьор, взривил замъка на Дракула през ХІХ век, е оставил инициалите си в таен коридор. Свищовската крепост, която била временна резиденция на прочутия граф Дракула, е взривена през ХІХ век от руски войници, обясни проф. Николай Овчаров, който заедно с Полина Пиперкова и Марин Маринов проучват крепостта.

Сапьор, взривил замъка на Дракула през ХІХ век, е оставил инициалите си в таен коридор. Свищовската крепост, която била временна резиденция на прочутия граф Дракула, е взривена през ХІХ век от руски войници, обясни проф. Николай Овчаров, който заедно с Полина Пиперкова и Марин Маринов проучват крепостта.

Учените се натъкват на таен подземен коридор, където откриват автограф с инициалите L.L.H. и годината 1810, когато руските войски унищожават твърдината. Известно е, че в руската армия е имало много чужденци от западноевропейските страни. Така например човекът, завладял и пряко дал заповедта за опожаряването на града и взривяването на вътрешния замък, е френският граф Емануел дьо Сен-При. Французин е и друг участник в бойните действия– Александър Ланжерон. Особено много са били чужденците, свързани със специални дейности, каквито са подривните и сапьорските работи. „Всички тези данни ни насочват към мисълта, че инициалите в подземния коридор са оставени от някой от сапьорите, залагали фугасите за взривяването на Свищовската крепост. По този начин той е „увековечил“ името си в това срамно деяние. Това е и последната страница от дългия живот на твърдината“, обяснява професорът.

Още през миналата година учените се натъкват на тайния коридор, облицован с камъни. „Първата идея бе, че става дума за таен изход от крепостта. Разкопките от 2021 г. обаче показват, че коридорът се спуска на около 2 метра под подовото ниво и достига до неголямо облицовано с дърво помещение. Очевидно става дума за уникално запазен зимник за съхраняване на най-лесно развалящите се продукти – най-вече месо. Такова помещение се открива за пръв път у нас по археологически път и има аналогии само по етнографски път”, казва още археологът. Тази година приключиха окончателно археологическите разкопки на уникално запазената средновековна крепост в град Свищов.