0

Б ългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) потвърди огнище на инфлуенца А (грип) по птиците в област Пловдив. Вирусът е установен във ферма за отглеждане на кокошки носачки, находяща се в землището на гр. Асеновград, общ. Асеновград, в която се отглеждат около 177 хил. птици. От 2019 година насам това е третото огнище, обявявано в животновъден обект на този собственик.

Издадена е заповед на изпълнителния директор на БАБХ за обявяване и мерки за контрол на огнище на инфлуенца по птиците. Предстои умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обекта и обезвреждане на труповете под официален надзор и по начин, недопускащ разпространение на болестта.

Около засегнатия животновъден обект е определена 3-километрова предпазна зона, в която попадат гр. Асеновград и с. Боянци от общ. Асеновград и с. Моминско от общ. Садово. В 10-километровата наблюдавана зона попадат: селата Крумово и Ягодово от общ. Родопи; гр. Садово, с. Болярци, с. Катуница, с. Караджово и с. Кочево от общ. Садово; гр. Куклен и с. Руен от общ. Куклен и селата Избеглии, Козаново, Стоево, Златовръх, Мулдава и Лясково от общ. Асеновград.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обектите.

БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.