0

У ниверситетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е попълнил всички бройки в професионалните направления, в които е акредитиран. Всички места за заети на 107%, заради приема на близнаци и на кандидат-студенти, които са имали еднакви балове.

За 17-та поредна година УниБИТ е лидер на образователния пазар в България. Специалността "Архивистика и документалистика" е едно от най-търсените, тази година - 17 кандидати са мерили сила за 1 място. Второто място си разделят специалностите "Комуникации и информиране" и "Обществени политики и практики", съобщиха от учебното заведение.

Конкуренцията е била силна и в компютърните специалности, защото обучението в тях се води от специалисти, идващи от престижни IT компании. А голяма част от студентите започват да работят още от средата на втори курс.

През последните години обаче, рекордьори в това отношение са специалностите "Национална сигурност" и "Национална сигурност и културно-историческо наследство", в които за едно място се състезават между 22 и 25 човека.

У нас съществува Рейтингова система на висшите училища, която показва разпределението по специалности в 52 университета. Съществуват обаче критики към този механизъм за оценка, тъй като университети към които няма интерес дори за отпуснатите места държавна поръчка, заемат челните позиции в класациите. Ето защо от академичната общност предлагат най-търсените висши училища да бъдат оценявани най-високо, а онези, които остават без студенти, да са в дъното на списъка с престижни висши училища.