0

Б ългария е на второ място в Европейския съюз (ЕС) по брой жертви от пътнотранспортни произшествия на милион население – 78. Румъния е първа в „черната“ статистика, която Евростат публикува вчера, с 86 души на милион, а трета е Хърватия със 71.

Според данните през 2022 г. е имало средно 46 смъртни случая по пътищата на милион жители в ЕС. Като се вземе предвид населението на всяка държава, най-ниските нива през 2022 г. са регистрирани в Швеция (22), Дания (26) и Ирландия (31). Пътнотранспортните произшествия са отнели живота на 20 653 души в ЕС, отбелязвайки 4% увеличение в сравнение с 2021 г. (19 917 смъртни случая). Броят на смъртните случаи се увеличава в продължение на 2 последователни години след безпрецедентния спад през 2020 г. (18 833), който се дължи на ограниченията на COVID-19, засягащи пътническия транспорт.

Рекордьори

Сред държавите членки 12 са регистрирали 50 смъртни случая или повече на милион жители, а именно България, Чехия, Гърция, Хърватия, Италия, Латвия, Люксембург, Унгария, Малта, Полша, Португалия и Румъния. „Тези държави трябва да дадат приоритет на мерките за пътна безопасност, за да намалят броя и тежестта на произшествията“, препоръчват от Евростат. „Целта за намаляване наполовина на броя на смъртните случаи през 2020 г. в сравнение с 2010 г. не беше постигната“, отчитат от Брюксел.

Всички докладващи държави регистрират значително намаляване на броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия между 2012 г. и 2022 г. с изключение на три, а именно Люксембург, Малта и Холандия. За България статистиката за броя на жертвите на пътя показва, че броят на жертвите е намалял от 682 през 2017-а до 531 през 2022 г.

Активни

Най-често при инциденти на пътя загиват хората в активна възраст - от 25 до 49 години (32,1%) от отчетените през 2022 г. След това са хората над 65 години с 29,0% смъртни случая. Заедно тези две групи представляват малко над 60% от всички жертви на пътя.

Възрастовата група от 50 до 64 години съставя 22,4% от общия брой на смъртните случаи, а лицата на възраст от 18 до 24 години са 11,5%. Сред по-младите възрастови групи тази от 15 до 17 години е с 2,1% от общия, а тези под 15 години – 2,2%. Във всички държави членки на ЕС хората на възраст под 18 години представляват по-малко от 10% от загиналите с изключение на Естония (12,2%).

Сравнение

Селските пътища са над 5 пъти по-опасни, показва изследването на Евростат. Те са причина за смъртта на 10 858 души (52,7% от общите), следвани от градските пътища със 7882 смъртни случая (38,2%). Автомагистралите имат най-нисък брой - 1880 (9,1%). В България по инцидентите с жертви около селата са над 60 процента, а тези по магистралите около 5%.

Само седем държави са регистрирали дялове над 10% за смъртните случаи по магистралите, като Словения регистрира най-висок дял с 29,4% от общия им смъртен случай. Няма загинали по магистралите в пет държави (Естония, Исландия, Латвия, Малта и Норвегия). Последната категория, представляваща дяловете на смъртните случаи по градските пътища, показва големи несъответствия между докладващите държави, с дялове от 0% в Малта до 67,6% в Кипър.