1

В се повече и по-строги мерки се предприемат от ръководството на Национален парк „Рила“, за да не загубим едно от най-красивите места в страната - Седемте рилски езера.

Според учени има риск те да се превърнат в блата заради наличието на много допълнителни минерални органични вещества. Затова най-важно е да се спре достъпът на хора до езерата.

Риск

А най-голям риск това да се случи е по време на лагера на Бялото братство - последователи на Петър Дънов, през целия месец август. Експерти сочат, че струпването на много хора в циркуса подпомага ерозията и подсилва процеса на заблатяване. Заради Бялото братство се качват в планината и много туристи, това също има негативен ефект върху природата.

Служители на парка ще си отварят очите на четири, за да се спазват правилата от дъновистите, които трябва да се движат само по разрешените пътеки. Целта на Плана за управление на НП „Рила“ е да се намалят посетителите, които са едновременно там. Дъновистите могат да разположат до 60 палатки. Разрешава се не повече от 200 човека да са по едно и също време в лагера.

График

"Правим график за разпределение на хората, да се сменят по-често, но да не надвишаваме тази бройка. Намираме все по-добър общ език с ръководството на парка. Ние също сме природолюбители, стараем се да опазваме флората. Лагерът винаги се прави на едно място - край старата хижа. Никой от нас не припарва до езерата - нито да се къпе, нито да пере", увери вчера за "Телеграф" Христо Ташев, председател на Общество "Бялото братство". Той уточни, че още през месец май започват работните срещи с управата на парка, за да са ясни всички правила и ограничения по време на лагера в Рила планина. Правят се и протоколи какво е състоянието на почвата, има ли ерозия в района, какво е състоянието на езерата. "От 1929 година се качваме край Седемте рилски езера, за да посрещнем Слънчевата нова година. Ще се съобразим с всички условия от страна на НП "Рила", защото там е нашето място", каза още Христо Ташев.