0

Г имназисти ще учат как се създава и управлява художествено осветление в театъра, киното и телевизията от следващата учебна година. Други пък ще усвоят основите на декора в културните институции и медии. 

Това са двете нови професии, които липсваха в училищното образование, а кадри в тези области се търсят. Двете паралелки са открити в професионалната гимназия „Княгиня Евдокия“ в столицата.

Нови

„Професията с тези специалности е дизайнер на декор в кино, театър и телевизионен декор и пак дизайнер по художествено осветление отново в кино, театър и телевизия. Досега обучавахме също за тази професия, но в промишления дизайн“, обясни за „Телеграф“ директорката на гимназията Мариета Гигова. „Неслучайно има типови учебни планове, които са утвърдени само за Министерството на културата. Тези професии са свързани не само с дизайна, но и с фризьорството, фотографията, както и с новите технологии, информатиката и още много други сфери“, допълни Гигова. Освен общообразователните предмети децата ще изучават рисуване, пластична анатомия, компютърна графика, история на изкуството. В художественото осветление се учи и електротехника, осветителна и озвучителна техника.  Това е и STEM професия. В специалността за декор обучението е приблизително същото, има часове по живопис, скулптура т.н. Провеждат се учебни и производствените практики, както във всички професионални паралелки. „Когато разкриваме нови специалности и професии, трябва да предоставим заявки от работодатели. Ние се обърнахме към артсредите, подкрепиха ни Нов български университет и техният театър, който се намира в „Топлоцентрала“ , защото имат нужда от такива кадри“, каза още директорката на професионалната гимназия „Княгиня Евдокия“.

Прием

Професионалните паралелки, които са обявени в План-приема за следващата учебна година са 1504. В тях има близо 40 000 места – 39 319 е точната цифра, съобщават от Министерството на образованието и науката. За учебната 2023/2024 година се планират 953 професионални паралелки, което е 63,36% от всички професионални паралелки. Миналата година са били планирани 951 паралелки професионални STEM паралелки. 63 паралелки пък са били заделени през 2022 г. за защитени специалности, през следващата учебна година са планирани 52. 

Тази година МОН добави нови десет специалности в Списъка на защитените от държавата професии за учебна година 2023/2024 година. Седем от тях са от професионално направление “Строителство” -  строително дърводелство, строително тенекеджийство, вътрешни облицовки, покриви, метални конструкции, сухо строителство и строител на релсови пътища и съоръжения към тях. Останалите три нови защитени специалности са "Класически инструменти" за професия "Лютиер" от професионално направление "Приложни изкуства и занаяти", "Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия" от професионално направление "Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи" и "Управление на радиоактивни отпадъци" от професионално направление "Електротехника и енергетика". С новите промени защитените от държавата специалности стават общо 60. Планираните паралелки с дуално обучение за следващата учебна година са 122. За първи път такова обучение се въвежда в Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ в Перник по професия „Химик-технолог“ и по професия „Машинен оператор“ и СУ „Христо Ботев“ в Белоградчик по професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“. 

Модерни

28 професионални гимназии ще бъдат модернизирани и ще се превърнат в центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Те ще бъдат оборудвани със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Средствата ще бъдат вложени в доставка и монтаж на съвременно високотехнологично оборудване и обзавеждане, както и за ремонт, реконструкция, основно обновяване на училищна образователна среда. Общият бюджет е за близо 100 млн. лева.