0

С лужебният министър на правосъдието Мария Павлова съобщи, че отпада засиленият мониторинг върху България по отношение условията в местата за задържане и лишаване от свобода, който се извършваше от 2015 година насам.

Тя откри нова сграда на арест и пробационна служба в Петрич.

Решението мониторингът да отпадне е взето на последното заседание на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

В Петрич арестът е с капацитет за 30 задържани лица, като условията във всички помещения позволяват достъп до чист въздух и дневна светлина.

Изграден е и медицински кабинет и стая за среща с психолог.