0

Г лавният прокурор Иван Гешев ще занесе 120 тома с материали, свързани с дейността и резултатите от работата на прокуратурата, правомощията на обвинител №1, укрепването на независимостта на прокуратурата в рамките на съдебната власт, както и практиката на Конституционния съд за прилагане нормите на принципа за разделение на властите, на членовете на парламентарната правна комисия, които днес го викат на изслушване, съобщиха от прокуратурата.

Всеки от народните представители ще получи по пет тома с материали в рамките на насроченото за днес обсъждане в ресорната комисия на парламента, с участието на главния прокурор, на прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи.

На парламентаристите ще бъдат предоставени и следните документи:

- Анализ на дейността на Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура за периода 2012-2020 г.

- Материали за дейността на ПРБ, Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура за 2019-2021 г.;
- Експертни предложения от главния прокурор за изменения в Наказателния кодекс, внесени в Народното събрание на 11.05.2020 г. и 06.06.2022 г., част от които са свързани с налагането на наказания на водачи на моторни превозни средства, употребили наркотични вещества и алкохол. Както и писмо на ПРБ от 13.07.2022 г. до Народното събрание относно липсата на институционална реакция във връзка с внесени през 2020 г. и 2022 г. експертни предложения за изменения в Наказателния кодекс, касаещи престъпленията по транспорта;
Изложение относно правомощията на главния прокурор;
- Независим анализ на структурния и функционалния модел на ПРБ, извършен от Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия през 2016 г., който включва препоръки за засилване на независимостта на разследващите органи;
- Решения на Конституционния съд, свързани с правомощията и независимостта на прокуратурата, в т.ч. на главния прокурор;
Сравнително изследване (изготвено от Институт Отворено общество-София), свързано с фигурата на главния прокурор в държавите членки на Европейския съюз, както и с функциите на прокуратурите.