0

Г ъвкаво работно време и двойно повече отпуск за родители са мерките, които ще повишат раждаемостта, сочат резултати от проучване на "Кантар", представени от Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве. Проучването е проведено през август 2022 г., сред извадка от 836 души от пълнолетното население и анализира мерките, които биха повлияли позитивно на раждаемостта, съобщиха от Асоциацията.

Анализът на проучването идва след представяне на резултатите от националното преброяване, изнесени през октомври 2022 г. Те показват, че населението на България е намаляло с 844 000 души. Само за последното десетилетие 344 000 българи са напуснали страната, а отрицателният естествен прираст (раждания и смъртни случаи) е минус близо 501 000.

Участниците в проучването дават своето мнение по скала от 1 до 7, където 1 е "категорично не одобрявам", а 7 е "силно одобрявам". Запитани какви мерки, насочени към повишаване на раждаемостта биха одобрили, въвеждането на гъвкаво работно време за родители с малки деца получава най-висока подкрепа (средна стойност от 6.32). На второ място се нарежда удвояване на платения отпуск на родител с дете до 12-годишна възраст (средна стойност 6.28). 

Високо в скалата на одобрението стои и увеличаване на месечните надбавки за деца, ходещи на училище (средна стойност 6.23), както и това държавата да погасява една трета от ипотечния заем при първо дете, като погасената сума да се увеличава с всяко следващо дете (средна стойност 6.09). 

"Проучването показва недвусмислено, че в България има нужда от широк пакет подкрепящи и позитивни мерки, които да действат в две посоки: да стимулират раждаемостта, и да превентират емиграцията, като те трябва да са системни и продължителни, а не еднократни. Тези мерки трябва да променят средата и отношението към младите родители и родителството въобще", каза д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на БАСП.  

Данните в проучването показват също, че българите твърдо не подкрепят въвеждането на потенциални "наказателни" политики по отношение на раждаемостта. Сред тях са въвеждането на ергенски данък от 10 на сто за хора над 21 години без деца (с едва 3.10 средна стойност на подкрепа); забрана на абортите (средна стойност 2.96) или ограничаване на достъпа, производството и вноса на контрацептивни средства (средна стойност 2.88). Подобни санкции като цяло се разглеждат като несъвместими със съвремието и с висок потенциал за негативен социален ефект. 

Относно това кои съществуващи в момента законови разпоредби трябва да се разширят, отпускът по майчинство с 90 на сто от трудовото възнаграждение през първата и 710 лв. обезщетение през втората година бе определен като най-значима такава мярка (42,7 на сто), следвана от данъчните облекчения на личните доходи за 1-во, 2-ро и 3-то дете (34,8 на сто), и данъчното облекчение за намаляване на лихвите на ипотека за родители до 35 г. (31,4 на сто). 

На въпроса как младите двойки с деца и бъдещите родители да осъществят репродуктивните си планове в България, а не другаде, на първо място българите посочват осигуряване на високи доходи/добро заплащане (25,5 на сто), а на второ – инвестиции в условията за живот, инфраструктура и транспорт (16,9 на сто). На трето място излизат по-високи детски надбавки (14,9 на сто), след което се нареждат осигуряване на жилища и ипотечни кредити - безлихвени или с ниски лихви (14,5 на сто), повече и безплатни детски ясли и градини (14,2 на сто), инвестиции в качествено образование (11,6 на сто), повече социални придобивки, помощи (10,3 на сто). Следват работа - сигурна, по специалността, с платени осигуровки (8,4 на сто), финансови, данъчни облекчения и стимули (8,1 на сто), последвани от по-добро и достъпно здравеопазване (6,5 на сто), сигурност, спазване на закона и борба с корупцията (6,4 на сто) и наличие на повече паркове, детски площадки и места за отдих (6,3 на сто).