0

Н ашенци, които често пътуват в страни от еврозоната, въртят страничен бизнес с обмяна на повредени евробанкноти.

Те плащат 60-70% от стойността по номинал в зависимост от повредата. При по-големи суми процентът стига до 80, показа проучване на „Телеграф“. Така, ако имате повредена банкнота от 100 евро, ще получите срещу нея равностойността в левове на 60-70 евро, в най-добрия случай на 80 евро. След това при пътуването си в чужбина те обменят повредените банкноти в тамошните банки, като разчитат да получат по-висок процент от номинала спрямо този, на който са изкупили книжните пари, и така да печелят от разликата.

Освен евро някои предлагат обмяна и на различни други валути като долари и лири. Други предлагат и замяна на повредени български левове, въпреки че тази услуга се извършва у нас от търговските банки и БНБ, и то в масовия случай безплатно съгласно специална наредба. Обмяната на повредени евро в родните кредитни институции обаче се оказва мисия невъзможна и много нашенци, поискали такава услуга, получават отказ.

„Телеграф“ прати въпроси до БНБ за това доколко обмяната на повредени банкноти от физически лица, пуснали обяви в интернет платформи, е законна. „В БНБ не е постъпвала информация относно изкупуване на повредени банкноти. В случай на съмнение, че определени действия са незаконосъобразни и/или биха съставлявали престъпление по Наказателния кодекс, то следва информация за това да бъде предоставена на съответните компетентни органи“, отговориха от Централната банка. От БНБ уточняват, че приемането и обмяната на повредени чуждестранни банкноти е задължение на съответните емисионни институти, като в случая за евробанкноти това са националните централни банки на страните от еврозоната. Банките, финансовите институции или обменните бюра могат да извършват услуга по обмяна на повредени чуждестранни банкноти (евро, щатски долари и др.) при приети от тях условия и тарифи, като обслужваните лица е необходимо да бъдат надлежно уведомявани за условията и за действащите тарифи.

Процент

Обмяната на евро се извършва в централните банки на страните от еврозоната. Още по-трудно е да се обменят скъсани долари, понеже това става само в САЩ, разказа нашенец, който е пуснал обява в онлайн платформите, че извършва такава услуга с чужди валути. Той често ходи до Германия и извършва тази операция в Бундесбанк. По думите му процентът от номинала, който собственикът на повредената книжна пара ще получи, зависи от състоянието й. Най-голям процент се плаща, ако банкнотата е скъсана на две и двете части са запазени. По-малко се плаща, ако липсва някоя част. И още по-малко - ако банкнотите са обгорени. Последното се случва обикновено когато книжните пари по невнимание се изперат заедно с дрехите в пералнята и след това притежателят им се опитва да ги суши в микровълнова фурна. Подобни инциденти зачестиха при Ковид епидемията, тъй като много хора се пробваха да дезинфекцират банкнотите си в печки.

Задължение

Според наредба на БНБ от 1 януари 2020 година всички банки в България са задължени да заменят повредени български банкноти, които са законно платежно средство на територията на страната, без да налагат каквито и да било такси и комисиони. Те извършват услугата във всички свои клонове и офиси, в които се осъществяват дейности и операции с банкноти и монети. БНБ също заменя повредени банкноти.

Стойността, която ще ви бъде възстановена, силно зависи от повредата на парите, както и тяхното състояние. Затова преди това банков служител ще направи подробен преглед и оценка. В случай че е повредена над 50% от банкнотата, то тя не се подменя. Вместо това банката поставя надпис върху нея “без стойност”, задържа парите и те повече не се използват в обращение. Ако представите на банката банкноти, които са повредени по-малко от 50% - част от хартията е скъсана, има малка рисунка или нещо такова, то тогава банката ще ви възстанови половината от номинала. Или казано по друг начин, ако искате да подмените банкнота от 20 лв., банката ще ви върне такава за 10 лв. В случай че са повредени едва 25% от банкнотата, тук говорим за незначителни проблеми като например изписана буква с химикал или липсващо ъгълче. Тогава банката ще ви възстанови пълната стойност. Така ако отидете в кредитната институция с леко повредена банкнота от 20 лв., то ще ви бъде възстановена отново същата сума.

Безплатно

При смяна на повредени банкноти обикновено не се налага никаква такса. Това обаче може да се случи при по-особени случаи. Ако например за анализа на повредените банкноти е необходим допълнителен и подробен физико-химичен анализ или пък в случай, че пожелаете възстановената ви сума да бъде изплатена по банкова път. Тези услуги се заплащат допълнително. Когато банкнотите не могат да бъдат оценени на момента, а трябват допълнителни анализи, обмяната се извършва само от БНБ. Това е т.нар. отложена замяна. Тя се прави, като се занесат лично книжните пари в Касовия център на БНБ или се пратят на адреса на Касовия център с писмо с обратна разписка или по куриер. Комисия от БНБ извършва преглед на книжните пари и издава своята оценка в срок от 30 работни дни.

За периода 2021-2022 г. БНБ е извършила непосредствена замяна на 57 908 броя банкноти на обща стойност 1 555 315 лева. Централната банка е извършила и отложена замяна на 60 201 банкноти на стойност 1 869 515 лева.

Подаваме сигнал, ако банка откаже надраскани левове

В случай на отказ от страна на банка да извърши обмяна на повредени български банкноти или монети можете да изпратите информация за това на следния електронен адрес: notes-and-coins@bnbank.org или по пощата до управление „Емисионно” на Българската народна банка на адрес: 1000 София, пл. „Княз Александър І” № 1. Предоставената информация трябва да съдържа данни за банката, чийто служител е направил отказа, както и описание на обстоятелствата (вкл. дата, час и местоположение), при които е направен отказът за замяната на повредените български пари. При възможност е добре да се даде и името на служителя, отказал операцията. При установени нарушения на Наредба № 18 Централната банка може да предприеме административнонаказателни мерки в съответствие с разпоредбите на Закона за БНБ.

Умишлено повредени пари се задържат

Умишлено повредени банкноти и монети, както и такива - обект на престъпление, не се обменят, а се задържат, предвижда наредбата на БНБ. Задържат се и тези пари, за които има подозрение, че са неистински или преправени, уточняват от Централната банка. За задържането се издава документ.

Не се считат за умишлено повредени банкноти, които са надраскани в незначителна степен с молив или химикалка. Същото важи и за книжни пари, повредени в резултат на активирани средства против кражба, за които е установено, че не са обект на престъпление, както и такива, повредени в резултат на третиране с вещества при извършване на процесуално-следствени действия в хода на досъдебно или съдебно производство.