0

П рез следващите 12 месеца бизнесът ще има нужда от 205 548 работници и специалисти с умения и знания в различни професионални направления. Това е с 6,1% повече или с близо 12 000 повече спрямо предходната година, показва проучване на Агенция по заетостта (АЗ) за потребностите на работодателите от работна сила.

Националното представително изследване обхваща 378 675 активни предприятия в страната. АЗ събира работодателските нагласи с активното съдействие на Комисиите по заетост към 28-те Областни съвета за развитие.

Фирмите, които заявяват, че ще търсят нов персонал през следващата година са 45 820. В сравнение с допитването през септември-октомври 2021 г. техният брой е намалял с 1 136 или с 2,8%.

През следващите 12 месеца работодателите ще търсят 111 040 специалисти с квалификация, придобита в професионалното обучение и образование. Сред най-търсените специалисти ще са шивач, машинен оператор, строител, готвач, оператор в дървопреработването, сервитьор-барман, заварчик, оперативен счетоводител, работник в хранително-вкусовата промишленост, шлосер. 

От други 45 954 специалисти с правоспособност или висше образование ще се нуждае българският бизнес. Шофьор, учител, медицинска сестра, и лекар продължават да заемат челното място сред най-търсените от работодателите специалисти в професии, за които се изисква висше образование или правоспособност.

В сравнение с предходната година броят на търсените висшисти е нараснал с 2 244 или с 5,1%. Освен това, 48 554  работници без специалност ще са нужни в различните сектори на икономиката през следващите 12 месеца, като броят им спрямо година по-рано е с близо седем хиляди повече. 

Според проучването в средносрочен план, т.е. в близките три до пет години, търсените специалисти с висше образование ще бъдат 123 284 души или 4,3% от наетите по трудово и служебно правоотношение в края на месец септември 2022 г. Най-търсени ще бъдат специалистите завършили специалностите педагогика, медицина, икономика, информатика и компютърни науки, електротехника, електроника и автоматика, машинно инженерство, администрация и управление, комуникационна и компютърна техника.

През следващите три до пет години българският бизнес ще се нуждае и от 148 485 специалисти със средно образование. Търсенето на специалисти със средно образование най-често ще е в областта на търговията на едро и дребно, строителството, машиностроенето, металообработването и металургията, както и счетоводството и данъчното облагане.

Пловдив е областта, където ще се очаква да бъдат наемани най-много работници и специалисти – 24 720, което е 12% от всички заявени в страната потребности. В 16 области се отчита ръст на заявените потребности от работна сила спрямо година по-рано. Най-съществено нарастват нуждите от работници и специалисти в област Стара Загора – 2,4 пъти. Следват областите Силистра – 2,2 пъти, Варна – 1,9 пъти, Кюстендил – 1.8 пъти. На другия полюс са областите Плевен, Ямбол и Видин, където потребностите се свиват почти двойно спрямо 2021 г.

В проучването на потребностите на работодателите са обхванати пропорционално предприятия с различна численост – от микропредприятия, с по-малко от 10 души персонал, до големи предприятия с над 250 души. Според икономическата дейност най-голям е делът на анкетираните предприятия от сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство” (37,4%), следват предприятията в сектор „Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване” с 15,4% представителност, а на трето място е сектор „Индустрия” с 13,2%.

Проучването на потребностите от работна сила се провежда от АЗ два пъти в годината, за да се набира и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри и да се планират мерки за организиране на тяхната професионална подготовка. От следващата година проучването ще се провежда веднъж годишно. 

На кръгла маса в София днес за готовността на българската икономика за еврозоната стана ясно, че всяка година България губи между 40 000-50 000 души на пазара на труда по чисто демографски причини. Тези, които излизат на пазара на труда, днес са средно 70 000 годишно, тези, които се пенсионират -120 000 годишно, отбеляза на форума председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, цитиран от БТА. Той отбеляза и загубата за пазара на труда от миграция. Не успяваме да увеличим продуктивността и потребностите от трудова имиграция нарастват, отбеляза още той. Васил Велев посочи също необходимостта от квалифицирана работна ръка и по-високоплатени работни места.