0

83 общини вече не отговарят на критерия да имат поне 6000 жители. Това става ясно след излизането на резултатите от преброяването на населението, сочи анализ на Института за пазарна икономика.

В „граничната зона“ с до 7 хиляди жители са още 10 общини. От значение е и обстоятелството, че без изключение тези общини губят население между двете преброявания. Това от своя страна за пореден път повдига въпроса за нуждата от административно-териториална реформа, която да сведе броя на общините до тези, които могат да се самоуправляват и имат функционираща местна икономика – разбира се, отчитайки особеностите на географията, свързаността на населените места и границите на естествените икономически центрове, посочват от ИПИ.

Преброяване

Според преброяването от 2021 г. броят на общините с население над 100 хиляди души е 8 – за десетилетие от тази група е изпаднал Пазарджик, а Перник, Хасково и Шумен, които през 2011 г. са се приближавали до стоте хиляди жители, вече остават далеч назад. С над 250 хиляди души остават само трите най-големи общини – Столична, Пловдив и Варна, като сред любопитните наблюдения е, че между втората и третата община разликата е само един жител в полза на Варна (въпреки че сравнението не е съвсем коректно, тъй като в състава на Варна влизат и 5 села, а ако сравняваме само градовете, Пловдив е отчетливо по-голям, с почти 10 хиляди души). С под 1000 души отново са две общини – Трекляно и Бойница.

Надолу

Спадът на населението между двете преброявания е почти повсеместен. Въпреки това има няколко положителни примери – пет общини увеличават населението си между двете преброявания. Две от тях са най-развитите общини в периферията на София – Божурище и Елин Пелин, които, от една страна, имат силна собствена икономика в преработващата промишленост и логистиката, а от друга - предоставят алтернатива с по-добри жилищни условия и повече пространство на замогнали се бивши жители на столицата. Сходен пример е пловдивската община Родопи, а значителен ръст се наблюдава и в Несебър, където е съсредоточена значителна част от туристическата индустрия на Бургаска област.

.

 .