0

А рхеологически находки, открити при подводни разкопки край нос Чироза, ще бъдат показани в археологическия музей в Бургас. Сред артефактите са богата колекция на стъклени предмети от рисувано стъкло, амфори и други керамични съдове. Ще бъдат представени и подробни данни за откриването на кораба, пренасящ прочутото стъклено съкровище от Ченгене скеле.

По време на презентацията ще бъде премиерата и най-новата книга на проф. Иван Христов „Тайните на залива Ченгене скеле в Черно море“. Тя е съвместно издание на РИМ-Бургас и Националния исторически музей. Книгата е отчет за съвместната работа на двете музейни институции в залива Ченгене скеле за периода 2020-2022 г. и излага резултатите от археологическите проучвания на суша и под вода в района на нос Чироза, финансирани изцяло от Община Бургас. Става въпрос за две експедиции на суша и четири подводни.

В научното изследване акцентът пада върху проучванията на крайбрежната територия, заключена между полуостров Метоха, известен и като нос Чукалята, и нос Форос. Приносът към допълването на археологическата карта на района е видим от изнесената в монографията подробна информация за обекти, останали до лятото на 2020 г. неизвестни или слабо познати. За първи път се представят резултати от подводни проучвания в една обширна акватория, заключена на север до остров Св. Анастасия, на запад до нос Каба Бурун и на изток до нос Чукалята, заявиха от бургаския музей.

Изследването има за основа интердисциплинарен подход чрез използването и анализа на разнообразния изворов материал - археологически находки, запазени писмени сведения от османски документи, пътеписи на западноевропейски пътешественици и дипломати, български краеведи, различни по вид и хронология карти.

Целта е да се възстанови картината на селищното развитие в региона за дълъг исторически период. Подробно са представени резултатите от археологическите разкопки на елинистически укрепен обект на нос Чироза, античното светилище в същата зона и подводните издирвания в залива Ченгене скеле през 2020-2022 г. Представени са десетки находки от проучванията както на сушата, така и под водата. Те са датирани от I хил. пр. Хр. до средните векове.

В книгата е включен коментар върху запазените писмени сведения и археологически материали за обекти по крайбрежието на Бургаския залив, като античното селище на нос Каба бурун, късносредновековното селище и едноименен пристан Ченгене скеле, село Чукаля, метоха на островния манастир „Св. Анастасия“.