0

Д окато днес е достатъчно да кажете „Хей“, за да взаимодействате с модерните автомобили, през следващите години връзката между шофьори и коли ще бъде още по-тясна, почти емоционална. Това е бъдещето, предсказано от Luiss Business School в свят, който с развитието на изкуствения интелект ще види появата на това, което е известно като „Auto Sapiens“.

Игра на думи, която обобщава еволюцията на автомобилите благодарение на интегрирането на AI, Auto Sapiens означава „превозно средство, способно да взаимодейства с потребителя и контекста, да обработва информация, да се учи и да действа автономно според модалности и критерии, подобни на тези на човешкото същество“.

„Той [изкуственият интелект] може да разчита на все по-мощен софтуер и изчислителни единици, както бордови, така и достъпни благодарение на свързаността, която значително разширява неговия капацитет за вземане на решения, предлагайки безпрецедентни възможности за персонализиране, които скоро ще могат да се прехвърлят към различни автомобили и в различни сфери."

От автоматичното аварийно спиране до предупрежденията срещу заспиване и управлението на етични и правни проблеми, технологиите все повече ще навлизат в това, което в този анализ се нарича „софтуерно дефинирани превозни средства“ (SDV), които ще представляват 90% от пазара до 2030 г. от 3,4% през 2021 г., пише Motor1.com.

Тези нови възможности пред мобилността отварят вратата към продажби от $30 млрд. годишно до края на десетилетието, с годишен темп на растеж от 20-30%, но също и към поредица от предизвикателства.

Първо, запазване и защита на данните, събрани от автомобилите на утрешния ден. Второ, въздействието върху околната среда, тъй като сървърите, захранващи Auto Sapiens, ще консумират между 85 и 134 TWh енергия до 2027 г.

Увеличаването на изчислителната мощност и нейната жажда за енергия," заключава анализът, "може да компрометира усилията на индустрията за намаляване на изискванията и емисиите CO2. Наистина, интелигентната кола изисква много вградена енергия и все по-големи и мощни облаци и суперкомпютри, чието потребление вече представлява около 1 до 1,3% от световното потребление на електроенергия (което се превръща в 1% от общите емисии на CO2) и се очаква да се утрои до 2030 г.".

Новият Volkswagen Passat се паркира със смартфона!

КРАЙ НА СКУКАТА НА ПЪТЯ: Volkswagen вкарва ChatGPT в колите си

Анализът вижда автомобила на бъдещето като гигантски компютър, оборудван с лицево разпознаване на пътниците, управление с жестове, активация с движения на тялото, интерактивна гласова помощ, биометрични данни, активна и интерактивна система за обработка на информация във връзка с всички референтни инфраструктури.

„Automobile sapiens“ е способен не само да учи, но и да създава връзка с човека чрез емоциите. Той ще може да “чете“ настроението на хората на борда. Но дали самият той ще може да генерира емоция?“.