0

А дминистративният съд София - град образува дело по жалбата на Ваня Григорова и лидерът на столичната левица Иван Таков, които обжалват изборните резултати от балотажа на местния вот в София.

Съд обаче отхвърли искането за спиране на встъпването в длъжност като кмет на столицата Васил Терзиев. Предстои АССГ да насрочи административното дело за разглеждане в открито заседание идната седмица. 

Жалбата на Ваня Григорова, в качеството й за кандидат за кмет на Столична община и Иван Таков беше подадена вчера и съгласно правилата беше изпратена на СИК-Столична за незабавно окомплектоване с административната преписка и изпращането им съда. Преписката се върна обратно в първоинстанционния съд днес около обяд и делото веднага беше образувано за разглеждане, като съдът се произнесе незабавно по искането за спиране на предварителното изпълнение.

Определението по искане за спиране на изпълнението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.