0

К омисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество води граждански дела, като претендира за отнемане на имане за близо 4 милиарда лева.

Това сочи информация, предоставена на „Телеграф“ от КПКОНПИ. Към 30 юни комисията осъществява процесуално представителство по 903 неприключили съдебни производства пред 3 съдебни инстанции. Общият размер на претендираното е точно 3 940 782 443,35 лв.

Първенец

Най-големият иск на КПКОНПИ е към укриващия се в Дубай бизнесмен Васил Божков. През 2021 г. бе прието решение на комисията, в изпълнение на което е внесен иск за отнемане срещу Божков, неговата съпруга Елена Динева и 10 контролирани от тях търговски дружества. Цената му е в размер на 278 299 803,33 лв. Претенциите за отнемане в полза на държавата включват множество недвижими имоти в центъра на София, дружествени дялове и акции. Освен това и моторна лодка, яхта и луксозен самолет. В списъка са и недвижими имоти във Франция и Гърция. Софийският градски съд е образувал гражданско дело срещу лицата и е пристъпил към размяна на книжа между страните. Писмените материали по делото са стотици хиляди страници.

Топаферистка

КПКОНПИ е внесла иск пред Варненския окръжен съд срещу Мария Тодорова м.г. Образувано е гражданско дело срещу нея за отнемане на изделия от злато и сребро на стойност 806 549,36 лв. Те са намерени и иззети при претърсване на офиса и дома на Тодорова в хода на наказателно производство срещу нея. Тя е обвиняема по дело за лихварство. Според разследването от януари 2017 г. до юли 2019 г. във Варна е извършвала банкови сделки – давала кредити с лихви, за което се изисква разрешение по Закона за кредитните институции. Тодорова раздавала пари срещу лихва от 10% върху предоставената сума на различни хора, което е престъпление.

Банда

Дела за отнемане на имущество се водят и срещу членовете на организирана престъпна група за лихварство в Берковица. Те са по иск на комисията пред Окръжния съд в Монтана срещу сочения за ръководител Огнян Радулов и участниците Калин Радулов, Калоян Радулов и Явор Радулов. Предмет на отнемане е недвижим имот, прехвърлен на внука на шефа на бандата, златни накити, лек автомобил и банкови сметки. Общата стойност на иска е за 130 000 лв.

Чиновник

Комисията води гражданско дело за отнемане и срещу изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) Камелия Радева във връзка с неподадена в срок декларация за имущество и интереси. Цената му е в размер на 448 200,97 лв., а претенцията е за отнемане на апартамент в центъра на София и различни парични суми.

От КПКОНПИ отчетоха пред „Телеграф“, че стойността на имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки е повече от 45 млн. лв. Наложени са възбрани върху 327 недвижими имота на стойност 29,6 млн. лв. и запори върху движимо имущество на обща стойност 15 624 468,45 лв. В последната сума се включват 993 МПС за 5 674 170 лв., дялове и акции от търговски дружества на стойност 4 829 187,19 лв., ценни книжа на стойност 7707 лв., парични средства на стойност 422 844,69 лв. вземания на стойност 3 703 933,5 лв. и вещи за 986 626 лв.

Съхранение

До приключване на съдебните дела КПКОНПИ управлява, съхранява и пази имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки. Например за автомобилите КПКОНПИ има сключен договор за ползване на паркоместа в охраняем, отопляем подземен паркинг, където не могат да бъдат увредени от климатичните условия, както и договор за техническа поддръжка. В момента комисията е назначила пазач и е приела за пазене и съхранение 9 МПС.

По отношение на обезпечени парични суми са открити специални банкови сметки в БНБ – в български левове, евро и щатски долари. Към момента по сметките са преведени 1 445 639,23 лв., 214 965,00 евро с левова равностойност 420 435,00 лв.

КПКОНПИ е сключила договор за наем на банков сейф с БНБ, където се съхраняват вещи от ценни метали, ценни книжа и др. Приети за пазене и съхранение са злато, ценни метали и вещи от тях на стойност 956 456,84 лв. Ценните книжа са с номинална стойност 1 596 800 лв.

Пазят 4 овчарника на Сумиста

Четири овчарника в Хасковска област на Петър Стоянов – Сумиста, който излежава доживотна присъда без право на замяна за 2 поръчкови убийства – на адвокат и бизнесмен, са сред обезпеченото имущество.

Друго такова са 24 имота в Бургаска област за 927 055,80 лв. на Иван Велев. Пазят се и 1202 МПС на обща стойност 5 204 803,70 лв, парични средства - 78 955,66 лв., вещи на стойност 5161,66 лв., пари в банкови сметки на обща стойност 6 768 598,83 лв.

Отне имущество за 14 млн. лв. за година

Влезли в сила през миналата година са 40 решения за отнемане на незаконно придобито имущество и на имущество, придобито от престъпна дейност. Стойността им е 14 345 022,50 лв., съобщиха от КПКОНПИ за „Телеграф“.

Изцяло са уважени 16 иска на обща стойност 5 203 209, 96 лв. Частично уважените искове са 18 с размер на отнетото имущество 9 141 812,54 лв.

Миналата година комисията е приела 209 решения за образуване на производства за отнемане на незаконно придобито имущество и за налагане на обезпечителни мерки. Допуснатите от съдилищата в страната обезпечителни мерки са в размер на 39 389 337,55 лв.

Към 30 юни 2022 г. активните проверки в териториалните дирекции на КПКОНПИ са 3796, като новообразуваните през 2022 г. са 1040.