0

И зведоха с полиция от избирателна секция кандидат за кмет на Плевен. Изборният ден е започнал с час и половина по-късно заради него.

Сигналите до ОИК срещу него и негови представители са два и за една и съща секция. Първият сигнал е подаден в 07:12 часа от председателя на СИК - Димитър Иванов за това, че кандидат за кмет на община Плевен е влязъл в секцията и е препятствал откриването на работата на комисията още в началото на изборния ден.

Претендирал е, че има нередности в документацията и не е допускал избирателите до помещението. С тези действия секционната комисия е успяла, след намесата на екип на Общинската избирателна комисия и полицейски служител, изборния ден да бъде открит едва в 08:30 часа. 

Вторият сигнал е получен от член на същата СИК № 152400133 - Магдалена Войкова в 09:29 часа за това, че отново четирима представители на кандидата за кмет със свои действия са пречели на провеждането на изборите.

Държали са се арогантно с комисията, дърпали са избирателния списък и кочана с хартиените бюлетини. Отказвали са да напуснат секцията след многократни покани от страна на членовете на комисията и не са давали възможност на избирателите да упражнят правото си на гласуване по това време на деня.

След като са разбрали, че екип от Общинската избирателна комисия отиват на проверка са напуснали секцията и работата на СИК е продължила.

След двата инцидента и съвещание, ОИК реши: "Да се уведоми Районна прокуратура-Плевен за резултата на извършените две проверки по сигнали на Председателя и членове на СИК № 152400133, находяща се в град Плевен, "Пиер Кюри“ № 2 в МБАЛ "Сърце и мозък“ за разпореждане на незабавна проверка на изнесените факти и обстоятелства и в случай, че се установи осъществяване на състава на чл. 167 и следващите от НК, да бъде образувано наказателно производство".