• Несправедливо е на калпак да се дава една и съща добавка
  • Постоянното увеличение на минималната пенсия демотивира хората със стаж, особено работещите млади
  • Ковид помощта ще се изплаща до юни и през юли отново трябва да се обяснява на хората, че не са ощетени
  • Несправедливо е на калпак да се дава една и съща добавка
  • Постоянното увеличение на минималната пенсия демотивира хората със стаж, особено работещите млади
  • Ковид помощта ще се изплаща до юни и през юли отново трябва да се обяснява на хората, че не са ощетени

- Г-н Нейков, защо според някои преизчислението на пенсиите се оказа несправедливо и се получи голямо разминаване между обещанията и очакванията на хората?

- Преизчислението на пенсиите е абсолютно коректно, правилно и съобразно закона. Практически няма намалени пенсии с някои изключения - където има корекция в самите документи, с които се претендира пенсията. Само че проблемът дойде от това, че пенсия и ковид добавка са едно и също нещо, а това не е така. В резултат на това при намаляването на добавката от 120 на 60 лева всъщност голяма част от хората получиха обща сума за януари, която беше по-малка в сравнение с декември м.г. Така че няма намаляване на пенсиите след преизчисляването и после намаляването на общата сума, която получиха, в която влиза пенсията и добавката.

- Грешка ли беше, че добавката се даваше и продължава да се дава на всички пенсионери?

- За мен това не беше правилно решение на задачата, която беше поставена още в средата на 2020 г. Целта беше да бъдат подкрепени нуждаещите се по повод увеличените разходи покрай пандемията. Вместо да го направят по начина, който се предвижда в законодателството и КСО, беше решено на калпак да дават една и съща добавка. А това е несправедливо спрямо хората, които наистина имат нужда, защото всъщност дали получаваш минимална или максимална пенсия няма значение, на всички се дава една и съща добавка. Ето това е грешката в начина, по който се подходи по отношение на ковид добавката. Тъй като става дума за социално осигуряване, което винаги е свързано с възможностите на хората, трябва да се подпомагат тези, които наистина имат нужда, а не всички.

- Трябва ли хората, които получават тавана на пенсиите, да вземат тази добавка?

- Би следвало тези, които взимат тавана на пенсиите, да не получават добавката. Това е логиката на социалното подпомагане. Да помагаш на тези, които сами не могат да се справят. На един човек с 370 лева пенсия ще му е изключително трудно, но за човека, който получава 1400 лева пенсия, животът изглежда по различен начин.

- При реално осигуряващите се с над 35 год. стаж какъв е процентът на увеличението и справедлив ли е той?

- Процентът на увеличението зависи от календарните години осигурителен стаж, защото промяната и осъвременяването на пенсиите беше обвързано единствено с годините реален осигурителен стаж. Нещо, което експертите казаха, че не е най-добрият начин да се свърши тази корекция на пенсиите. Имаше много предложения освен осигурителния стаж и възраст да се взема предвид и осигурителният доход. Това всъщност е приносът на хората към осигурителната система. За съжаление Народното събрание, пишейки малко на коляно закона за актуализирането на пенсиите, реши да използва само един инструмент - т.е. само да се извърши преизчислението с променен коефициент за всяка година осигурителен стаж. Всъщност какво се получи на практика? Хора, които са работили повече години, а са се осигурявали на минимума, всъщност получиха по-голямо увеличение като процент, отколкото хора, които са работили по-малко години, но с по-висока заплата и осигуровки. При тях увеличението беше по-малко, защото този елемент, размерът на осигуровката, не се взема предвид при осъвременяването. Взема се под внимание само продължителността на осигурителния стаж. Пенсията не се определя само от продължителността на осигурителния стаж, а и от размера на осигуровките. За това много експерти смятат, че беше малко половинчато това решение и вероятно в някакъв по-късен момент пак ще бъде поставен въпросът за включването на осигурителния доход.

- Каква е разликата между хората с минимална пенсия и реално осигуряващите се, колко трябва да е тази разлика, за да има справедливост?

- Справедливостта в осигурителната система е в това, че всяка година всеки доход, с който се осигуряваш, всяка осигурителна вноска влияе върху размера на пенсиите. Това е справедливостта. Всъщност имаше един период преди повече от 30 години, когато пенсиите се изчисляваха само въз основа на 3 години осигурителен стаж от всички примерно 25 години, през които лицата са работили и са се осигурявали. Сега моделът е много по-справедлив, защото, повтарям, че всяка вноска през всяка година осигурителен стаж влияе върху размера на пенсията. Моделът е направен така, че хората да бъдат мотивирани да се осигуряват върху реалната си заплата. За съжаление този принцип беше много тежко ударен в резултат на едно непрекъснато увеличаване на минималната пенсия. Това увеличаване всъщност не е свързано с приноса на човека, а е свързано с това, че не му стигат парите от пенсията, за да живее нормално. В резултат на това се създава ситуация, в която повече от половината от всички пенсионери в България да получават една и съща пенсия - минималната. Това многократно увеличаване на минималната пенсия през годините доведе до това от 2 050 000 пенсионери 1 030 000 да получават една и съща пенсия. Това е грешен път, който работи в обратната посока, а именно демотивира хората. Излиза, че този, който е работил 30 години и се е осигурявал на реалната си заплата, и този, който през цялото време е бил на минимални осигуровки, получават приблизително една и съща пенсия. Това наистина демотивира, особено младите хора.

- Защо повишаването на тежестта на коефициента на осигурителния стаж е важна промяна?

- Това е много важна промяна, защото беше изпълнено едно 10-годишно очакване на обществото. Непрекъснато се повтаряше, че трябва да бъдат актуализирани пенсиите, особено старите пенсии. И от тази гледна точка решението, което беше взето през 2021 г., беше добро. Отделен въпрос е, че можеше да бъде направено още по-прецизно. Но начинът, по който беше извършено, се подчини на тезата „не можем да се бавим, идват избори“. В резултат на това стигнахме до тази каша.

- Беше ли работа на служебния кабинет да предлага това?

- Няма пречка чисто правно това да бъде направено както от служебен, така и от редовен кабинет, защото в крайна сметка решението се взема от парламента.

- Ще има ли още по-голямо объркване с обещанието пенсионерите, които са получили по- малко пари, да бъдат компенсирани през февруари? Как това компенсиране ще продължи занапред?

- Повече няма накъде да ги объркаме хората. Много от тях така и не разбират разликата между социално осигуряване и социално подпомагане, а и не са длъжни да разбират, защото става дума за специфична информация. Много хора ще преживеят това разочарование, особено когато ковид добавките спрат, защото те няма да са вечни. Ако не се обясняват разбираемо нещата, хората отново ще останат с впечатлението, че са ощетени. Истината е, че няма грешки, няма проблеми при изчисляването на пенсиите. Една огромна част от хората получават по-високи пенсии, но това увеличение съвпадна с корекция на намаляването на ковид добавката. В резултат на това над милион души взеха по-ниски пенсии през януари в сравнение с декември. И за хората това са пари, които получават от НОИ заедно с пенсиите им и е логично тяхното разбиране, че цялата сума е пенсия. За съжаление обаче това не е така. А това как ще продължи компенсирането, е работа на управляващите да намерят добър отговор. Имат малко време, до средата на годината, защото информацията, която имаме, е, че добавките ще продължат до юни. А това означава, че ако дотогава няма решение - през юли отново ще има оплаквания от хората, че са им намалени пенсиите.

- Защо хората не разбраха как ще се преизчислят пенсиите им? Какво се пропусна в обяснението, за да знаят хората и да не се чувстват подведени?

- За мен големият проблем беше лошата комуникация. По време на дискусиите в парламента основно чувах непрофесионални изказвания. През цялото време се говори, че пенсията съдържа в себе си и плащането от НОИ, и добавката. Т.е. продължава да се вменява на хората, че това е тяхната пенсия. Трябваше още от самото начало ясно да се каже, че пенсията е едно, а социално подпомагане - съвсем друго. Изобщо не е работа на НОИ да изплаща добавката, това е работа на АСП. Ако нещата бяха разделени, много по-лесно хората щяха да разберат разликата. През цялото време им говореха, че това е увеличение на пенсиите. Единственото нещо е, че трябва да си със статут на пенсионер, за да получиш тази добавка, това е.


ВИЗИТКА:


- Роден е в Хасково

-Завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

-Има следдипломна квалификация по трудово право и индустриални отношения. Заместник-председател на КНСБ (1992-1997 г.)

-От май 1997 до юни 2001 г. е министър на труда и социалната политика

-Ръководител на работната група по провеждане на пенсионната реформа и разработването на Кодекса по задължителното обществено осигуряване

-Ръководи хармонизирането на българското трудово и социално законодателство със стандартите на Европейския съюз

-Председател е на Балканския институт по труда и социалната политика