0

С амо седем са регистрираните преводачи от жестов език, стана ясно по време на дебат в образователната комисия в парламента по промени в закона, който го регулира. Оказва се, че няма достатъчно кадри, които да обслужват хората със слухови увреждания в ежедневието им и това е особено трудно в малките населени места. 

Помощ

В Столичната община наскоро разработиха програма, с която се съдейства на глухи  и сляпо-глухи хора в административната работа на кметството. С приемането на Закона за българския жестов език от 1 януари 2023 г. държавните институции и кметствата са длъжни да осигуряват превод на жестов език извън лимита за безвъзмездна преводаческа услуга от Агенцията за социално подпомагане. Осигуряването на сертифицирани преводачи обаче е проблем дори за столицата и затова кметът Йорданка Фандъкова предложи да сподели с други общини услугата. Механизмът на споделената услуга се разработи съвместно с Националното сдружение на общините. Ловеч, Смолян и Троян вече са заявили желание да участват.

Онлайн

Обслужването на хората с увреждания ще става с вдиеоразговор по Вайбър. Преводачът ще се появява на екран на устройство в съответната община и така исканата услуга ще става ясна за местната администрация. 

Право

Според действащия в момента Закон за българския жестов език глухите и сляпо-глухите хора имат право на безвъзмездна преводаческа услуга, която се осигурява от социалните служби и се заплаща от държавния бюджет. Полагат им се 120 часа годишно превод, а студенти и докторанти имат право на още 60 часа на семестър. Досега на преводачите се плащаше по 10 лв., но с промените в закона сумата вече е 39 лв.

Специалност

Магистратура за жестов език беше открита още преди две години. Тя обаче е с педагогическа насоченост и е предназначена основно за обучението на деца. Сега с промените в закона вече ще има филологическа специалност „Български жестов език“, с която ще се завършва бакалавърска степен.