0

С лед регулярната мисия на МВФ и публикувания доклад за състоянието и перспективите за икономиката на България и управлението на публичните финанси, за масовата публика единствено се натрапи само едно послание: „Отменете плоския данък!“. По-скоро, то бе емфатично подметнато от популярен политически лидер (без експертиза по икономика и финанси) и многократно усилено от медиите. Много е важно да бъдат направени няколко уточнения, преди да коментираме самия доклад:

1. Изразеното мнение в този доклад е на екипа на МВФ и не отразява непременно позицията на Изпълнителния съвет на МВФ. Въз основа на предварителните заключения от мисията, ще бъде подготвен доклад, който, след одобрение от ръководството, ще бъде представен на Изпълнителния съвет на МВФ за обсъждане и вземане на решение.

2. В доклада има изключително полезни препоръки, които многократно са заявявани от влиятелни родни експерти, но категорично игнорирани от политиците ни , най-вече по отношение управление на публичните финанси.

3. Някои от препоръките в доклада са „категорични шамари“ за политическата ни класа , най-вече по отношение борбата с корупцията.

4. Никога докладите на МВФ не са само „лоши“ или само „добри“, а също така те нямат задължителен характер.

В този ред на мисли е чиста спекула, ако се цитират само части от него, а не комплексно.

И така, по отношение на отмяната на плоския данък. Аргументите на МВФ за тази драстична данъчна промяна са два:

1. Намаляване на неравенствата.

2. Увеличаване на приходите в бюджета.

Категорично не споделям и двата аргумента. Ще използвам някои от принципите на Уилям Бьоткер като защита на позицията си, от публикацията му „Десетте не можеш“. Само да припомня, че Уилям Бьоткер(1873-1962) е известен политически оратор и религиозен водач от миналия век, от когото се възползва и Абрахам Линкълн:

1.Не можеш да помогнеш на малките хора като събаряш големите.

2. Не може да засилиш слабите като отслабиш силните.

3. Не можеш да помогнеш на бедния като унищожаваш богатите.

Продължавам да не мога да разбера какво е несправедливото в прилагането на плоския данък – 10% върху малка сума е малка сума обратното при големите суми.

Функция

Събираемостта в бюджета не е функция на размера на данъците, а зависи от ефективната работа на данъчните органи. Считам, че препоръките на МВФ по отношение на Бюджет 2024 са изключително точни и звучат на моменти обезпокоително с оглед амбициите на страната за членство в еврозоната през 2025 г. Те квалифицират бюджета като „експанзионистичен“ и, ако бъде изпълнен в този си вид, би увеличил инфлационния натиск. Както виждате „идеологията на бюджета“ е точно на обратното на това, от което имаме нужда за изпълнение на инфлационния критерий за членството ни в еврозоната. От МВФ препоръчват намаляването на дефицита с 1%, което ще доведе до неутрална фискална позиция. Ако това бъде изпълнено от Министерство на финансите, има реална възможност да ограничим инфлацията до фиксираното ниво за членство.

Препоръки

От МВФ препоръчват и възстановяване на данъчните ставки на ДДС отпреди пандемията за всички стоки и услуги. Да, през този шоков период някои икономически сектори имаха нужда от държавна подкрепа, но пандемията отмина, а преференциалните ставки останаха. Всички разбираме, че това е политически трудно за обяснение, но със сигурност вече изглежда като държавна подкрепа, което създава пороци. За пореден път в доклада с дебела линия е подчертана необходимата реформа в пенсионна система и за пореден път виждаме, че ситуацията още повече се влошава. Знаем, че в Бюджет 2024 г. разходната част на НОИ се поема на 50% от централния бюджет. Пенсионната система вече категорично може да бъде квалифицирана като хронично неустойчива, което може да взриви и финансовата система като цяло в държавата. Това го знаят абсолютно всички политици, тъй като го във всички външни доклади както от МВФ, така и от Европейската комисия, но реакция няма. Ще стане както винаги – ще действаме не превантивно преди взрива, а панически след него.

Аларма

По отношение на корупцията от МВФ директно алармират, че прогрес практически няма, което е и причината за включването на страната ни в сивия списък на Специалната група за финансови действия (FATF), поради недостатъци в рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. По тази тема категорично не се говори достатъчно от медиите с изключение на последните материали за „Турски поток“. По отношение на макропруденциалната политика за ограничаване на рисковете във финансовия сектор от МВФ внимателно намекват, че въпреки добрата капитализация на банковия сектор и високата му ликвидност бързият ръст на ипотечното кредитиране изисква внимателно наблюдение, тъй като създава рискове от уязвимост. По тази тема те оценяват като правилно решението на БНБ за увеличаване на антицикличните буфери за кредитните институции. Докладът на МВФ не е масово четиво, но за съжаление и политиците ни не показах голям интерес към него – съдя от почти липсата на каквато и да е реакция с изключение на горецитираното. Определено звучи като тъжна констатация.

*Коментарът е написан специално за „Телеграф“!