0

П енсионери се връщат отново в час. Даскали на преклонна възраст пълнят банката с кадри, установи проверка на „Телеграф“. Те изпълняват функции на заместващи учители, но в някои случаи „заместването“ продължава с месеци и дори цяла учебна година.

Министерство на образованието и науката поддържа информационна база „Заместващи учители“ за регистриране на желаещи педагогически специалисти, други специалисти и студенти, които да се включат в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година, отговориха от ведомството на запитване на „Телеграф“ за критериите за заместващите учители. Оказва се, че всеки, който има придобита професионална квалификация за учител по даден предмет, може да попълни формуляр и да се включи в базата. Това могат да направят и студенти в последна година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. Но масово в училищата като заместващи учители се връщат хора, които отдавна са излезли от професията. Много от тях преподават по друга методика и трудно се приспособяват към новите учебни програми, а това води до натрупване на жалби от родители и лоша комуникация между учителите и учениците.

Кадри

За коментар потърсихме и Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Училището, на което той е директор, е известно с това, че там преподава млад колектив със средна възраст от 35 години. Но не така стоят нещата в страната. „Въпреки всичко най-голямата група работещи в средното образование е в групата 50 – 63 г. - каза Стаматов. - Тя е чувствително по-голяма от групата на младите специалисти. Със сигурност промяната на възнаграждението е много важен стимул, за да бъде един млад човек мотивиран да започне да работи като учител и още по-мотивиран – за да остане в педагогическата гилдия, след като са минали критичните 2-3 адаптивни години“.

„Когато отсъстват продължително време учители, малка е възможността те да бъдат замествани отнякъде. Това се отнася с особена сила за малките населени места, където няма банка кадри. Няма нищо страшно да замества възрастен преподавател, който е излязъл от системата и се връща по конкретен повод. Но това би могло да се приеме, ако периодът на заместване е кратко време – седмица, две. За по-дълго време нещата най-вероятно не биха били толкова качествени, колкото, ако титулярят е там“, категоричен е Диян Стаматов.

Липса

Има няколко конкретни категории, които се усещат като липса – това са учителите по информационни технологии, по математика. „Това е казус, който на национално ниво трябва да бъде стабилно развит и разгледан и всички учебни заведения да помислят много гъвкаво как да подходят точно в тези две специалности, които не са толкова атрактивни за учене, липсват като учителски кадри в средното образование, а в същото време трябва да се направи необходимата крачка, за да ги има сега и в близко бъдеще“, коментира Стаматов.