0

К омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) изиска в тридневен срок "Топлофикация София" да предостави цялостна информация относно коригирането на годишните изравнителни сметки за топлинна енергия за периода от 1 май 2021 г. до 30 април 2022 г, съобщиха от енергийния регулатор. Омбудсманът Диана Ковачева пък поиска от изпълнителния директор на „Топлофикация София“ Александър Александров информация какви действия са предприели по прилагане на указанията на Министерството на финансите, свързани с намалената ставка от 9% ДДС в изравнителните фактури на столичани за отоплителен сезон 2021-2022 г. Това стана с писмо след публикация във в. „Телеграф“ за неизпълнено обещание на столичното парно да публикува допълнителна информация с разяснения за гражданите. От парното са заявили пред омбудсмана, че в понеделник ще издадат поправените фактури.

В КЕВР "Топлофикация София" трябва да изпрати информация за срока, в който клиентите на топлинна енергия ще получат коригирана данъчна фактура с отразена ставка от 9 на сто ДДС върху дължимите суми за топлинна енергия. Изискани са разяснения и за начина, по който дружеството ще информира клиентите за разликите в дължимите суми с начислена ставка от 20на сто ДДС и 9 на то ДДС.

Комисията очаква от "Топлофикация София" изчерпателна информация за броя на клиентите, засегнати от корекции на фактурите, в които е отразена годишната изравнителна сметка, както и каква е общата стойност на направените корекции. Допълнително дружеството трябва да даде разяснения и по въпроса на кои фактури, на какво основание и в кои случаи ще бъдат начислявани лихви за просрочие.

Освен поисканата информация "Топлофикация София" следва да представи на регулатора образец на фактурa, в която да бъде ясно посочен начинът, по който клиентите ще бъдат информирани за разликите в дължимите суми с начислена ставка от 20 на сто ДДС и 9 на сто ДДС.

История

През август проф. Диана Ковачева сезира Министерството на финансите и поиска от НАП да провери дали топлофикациите в страната вдигат изравнителните сметки с по-висок ДДС от 20% вместо 9%, намалени от Народното събрание със Закона за държавния бюджет на РБ и в сила от 9 юли т.г. В отговор министърът на финансите публикува указания, според които изравнителни сметки, издадени след 9 юли с начислен 20% ДДС, трябва да бъдат анулирани.

На 30 август 2022 г. „Топлофикация София“ съобщи, че на сайта си ще публикува допълнителна информация с указания за гражданите, но и до момента такива разяснения на практика липсват, констатира Диана Ковачева.

В указанията на финансовото министерство се допуска корекциите по изравнителните фактури за доплащане да бъдат извършени по два начина - чрез анулиране на издадените фактури и издаването на нови фактури или чрез издаването на кредитно известие. Затова Ковачева настоява потребителите да бъдат осведомени кой от двата начина ще приложи топлофикация.

На въпрос на „Телеграф“ към „ЕВН Топлофикация Пловдив“ как са отразили по-ниския ДДС от 9% във фактурите на изравнителните сметки, издадени след 9 юли, от пловдивското парно обясниха, че са направили запитване към финансовото министерство и чакат отговор.

Лихва

Диана Ковачева обръща внимание, че значителна част от изравнителните фактури за сезон 2021-2022 г. са издадени към 31 юли 2022 г. със срок за плащане до 14 септември 2022 г. Както „Телеграф“ и омбудсманът пита дали на хората, забавили доплащането на сумата за повече ползвана от платената през сезона енергия, ще бъдат начислени лихви за забава.

Фактурите със сметките за топла вода за август вече са качени на сайта и в касите на „Топлофикация София“ и от вчера могат да се плащат. Месечната сметка за енергията за подгряване на водата през август е обложена с 9% ДДС, видя „Телеграф“. Тя обаче е по-висока, отколкото за юни, защото от 1 юли цената на топлинната енергия в София скочи с 39%. В августовската фактура на потребител сумата за доплащане по изравнителната сметка продължава да се облага с 20% ДДС.