0

Р ешенията на ТЕЛК, които са изтекли непосредствено след края на извънредната епидемична обстановка на 1 април, също да бъдат удължени с три месеца, за да не остават хората с увреждания без права и финансова подкрепа. За това настоя омбудсманът Диана Ковачева на национална кръгла маса за медицинските изделия и помощните средства за хората с увреждания, предаде БНР.

Към момента решение за такова удължаване има само за решенията, които изтичаха до 31 март.

"Онези, чийто срок изтече на 1 април, веднага след изтичането на епидемичната обстановка, са прекратени веднага. И тези хора остават без права. Повечето от тях са предприели мерки, за да си продължат срока на ТЕЛК решенията, само че най-ранните дати, които се дават в момента са през месец май. Т.е. за известен период от време, който според мен не е пренебрежимо малък, тези хора ще останат без права", коментира  Ковачева.