0

С редно 10 лева отгоре ще вземат работещите възрастни след служебното преизчисляване на пенсиите им. Националният осигурителен институт (НОИ) ще изчисли месечните суми на 340 880 пенсионери, считано от 1 април.

Това се отнася за тези, които са придобили осигурителен стаж след пенсионирането си или след последното преизчисление на пенсиите, което се случи през 2021 г.

Преизчисляването са прави служебно, като се засекат двата регистъра на НОИ – този на правоимащите на пенсия и този, в който се внасят осигуровки за пенсия на работещите. Тъй като за работещите пенсионери на граждански договор няма изрично изискване да се внася за пенсия, пари отгоре ще получат тези, на които са им внасяни средства по този параграф.

Освен хората, които получават пенсии за осигурителен стаж и възраст, преизчисление ще се направи и на тези с пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, ако са полагали труд.

Условие за преизчисляване е и пенсионерите да не са подавали заявление за преизчисляване на пенсията им с придобит след пенсионирането им осигурителен стаж и осигурителен доход до датата на настоящото служебно преизчисляване.

През 2021 г. НОИ преизчисли пенсиите на 294 065 работещи пенсионери. Средното увеличение беше 6 лв. За инвалидните пенсии е било малко над 2 лв., за тези за инвалидност поради трудова злополука малко под 2 лв., а за една малка част около лев.

За тази година осъвременяването на всички пенсии по Швейцарското правило се очаква да е 6,1% от юли. По този метод се вземат 50% от нарастването на инфлацията през предходната година плюс 5% от осигурителния доход.