0

П редполага се, че пандемията и свързаните с нея мерки и ограничения, както и временното преустановяване на дейността на редица бизнес сфери с цел ограничаване на разпространението на Ковид-19, както и текущите военни действия и свързаните с тях инфлация и растящи цени,  ще доведат до фалити на фирми, загуба на работни места и доходи и до увеличаване на безработицата. Учудващо обаче в България Агенцията по заетостта отчита през април 2022 година рекордно ниски нива на безработица – едва 4.6%. Понижението на годишна база е 1.5%. Броят на безработните, регистрирани през април тази година в бюрата по труда, е с 25% по-малко в сравнение с април предходната година. Възможни са три логични обясненията за намаляващата безработица у нас и рекордно ниските ѝ нива – безработни, които не се регистрират официално, тъй като са работили в сивия сектор, възстановяване на работни места след премахване на ограниченията, свързани с Ковид-19, или възраждане на бизнеса, подпомогнат от държавата с редица мерки през периода – намаляване на ДДС за определени стоки и услуги, субсидии за електроенергия, поемане на разходи за осигуровки, безлихвени кредити. Ефективна е и приложената мярка „Заетост за теб“, по която са наети хиляди безработни лица, както и мярката 60/40 за запазване на работните места. Българите са обеднели през последните 2 години, но официално нивата на безработица към момента са рекордно ниски, при което наблюдаваме неприятното явление, наречено „работещи бедни“.

Въпреки че 4.6% е рекордно нисък процент безработица за България, той означава, че почти 5% от българите все пак нямат своя сигурен източник на доходи и работно място, което да гарантира поминъка им. В случай на остра финансова нужда тези хора рядко могат да разчитат на подпомагане от държавата извън изплащането на обезщетение за безработица. При нужда от финансови средства, за да преодолеят трудния период и да оцелеят до откриването на ново работно място, техен единствен изход често е кредит за безработни, който може да бъде отпускан понякога от фирми за бързи заеми от типа на Vivus.bg. Кредитният продукт е удачен за хора, загубили своята работа, тъй като не се изисква трудов договор или доказване на доход за одобрение на молбата за заем.