0

„6 от 49“: Числа – 5, 9, 14, 18, 21, 35. Печалби: 6 – няма, 5 – 20 по 1733,20 лв., 4 – 779 по 49,20 лв., 3 – 12 127 по 5,10 лв. ДЖАКПОТ: 2 133 183,31 лв.

„6 от 42“: Числа – 6, 10, 11, 28, 34, 42. Печалби: 6 – няма, 5 – 8 по 2760,40 лв., 4 – 465 по 47,50 лв., 3 – 7215 по 4,40 лв. ДЖАКПОТ: 1 053 616,59 лв.

„5 от 35“: I теглене: 13, 24, 25, 26, 30. Печалби: 5 – 1 по 32 933,80 лв., 4 – 187 по 229,70 лв., 3 – 7846 по 8,60 лв. II теглене: 3, 20, 21, 27, 34. Печалби: 5 – няма, 4 – 159 по 373,70 лв., 3 – 6422 по 13,00 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 7, 8, 9; цифри – 7, 6, 9. Печалби: 3 – 6 по 8931,90 лв., 2 – 1392 по 38,50 лв. 

„Зодиак“: Числа – 2, 34, 38, 43, 50; зодия 8 – Скорпион. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 2 по 500,00 лв., 3+1 – 27 по 100,00 лв., 3 – 176 по 10,00 лв., 2+1 – 240 по 5,00 лв., 1+1 – 1633 по 1,50 лв., 2 – 2912 по 0,80 лв., 1 – 3206 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 87, месец 8, дата 20, ден 3. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – 1 по 494,20 лв., IV група – 8 по 38,60 лв., V група – 10 по 30,90 лв., VI група – 12 по 20,60 лв., VII група – 17 по 18,20 лв., VIII група – 34 по 7,30 лв., IX група – 69 по 5,40 лв., X група – 121 по 3,60 лв., XI група – 212 по 2,30 лв., XII група – 291 по 2,10 лв., XIII група – 610 по 2,10 лв., XIV група – 1631 по 1,30 лв., XV група – 3491 по 0,99 лв. ДЖАКПОТ: 5403,69 лв.