Д опълнителни 1,21 млн. лева ще получи външно министерство за организация на вота в чужбина. МС направи промяна в план-сметката за разходите за изборите на 4 април.

Допълнителни 1,21 млн. лева ще получи външно министерство за организация на вота в чужбина. МС направи промяна в план-сметката за разходите за изборите на 4 април.

Промените са по предложение на МВнР и на здравното министерство, съгласувано с ЦИК.

От МС отбелязват, че средствата са нужни за обезпечаване на изборния процес на база образуваните 465 избирателни секции извън страната, както и за мерките зад граница свързани с превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19, съгласно предписанията, изискванията и здравните протоколи на местните власти по места.

Необходимите допълнителни средства се осигуряват за сметка на предвидените средства по централния бюджет за произвеждането на избори през 2021 г. и за сметка намаление на средства одобрени по бюджета на Министерството на здравеопазването.