0

Н аднормените температури през втората половина на март активизираха вегетационните процеси при зимните житни култури и трайните насаждения. На отделни места в южните райони на страната (Сандански, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Любимец) част от посевите с пшеница и ечемик по-рано от обичайните срокове встъпиха във фаза вретенене.

През следващия седемдневен период (29.03.-04.04.2024 г.) развитието на земеделските култури ще се осъществява при температури над климатичните норми, прогнозира Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ.

Пшеница

През периода при пшеницата в полските райони ще се наблюдава преход от фаза братене към вретенене и фаза вретенене при посевите в Дунавската равнина и в южните райони.

При костилковите овощни видове цъфтежът ще протича без опасност от критични минимални температури. При семковите видове ще преобладава фаза цветен бутон. През тази фаза трябва да се извърши третиране срещу икономически важни болести - струпясване по ябълката и крушата, брашнеста мана по ябълката.

Набъбване

При лозите ще протичат фазите набъбване и разпукване на пъпките (Бъзовец, Плевен, Сливен), през които се третира срещу болестта екскориоза.

По-подходящи условия за провеждане на растително-защитни пръскания ще има през първата половина от периода.

До средата на първото десетдневие на април съществени валежи не се очакват и условията ще позволяват провеждане на почвообработки и сеитбата на средно ранните пролетни култури. Следващият период съвпада с агротехническия срок за сеитбата на слънчоглед в Дунавската равнина.

Дукена Жолева