0

П оредно проучване показва, че социалните медии имат лошо въздействие върху младежи и подрастващи.

Наскоро публикувано проучване в Британския медицински журнал сочи, че младите хора, които прекомерно използват социални медии, са по-склонни да се забъркват в редица опасни за здравето поведения като повишена консумация на алкохол, наркотици и тютюн, както и участие в противообществени прояви, рисково сексуално поведение и хaзарт.

Цялостният анализ включва над 1,4 милиона юноши на възраст между 10 и 19 години. Той се базира на 73 проучвания, проведени между 1997 и 2022 г.

Проучването се фокусира върху ефектите от излагането на опасно за здравето съдържание в социалните медии, включително публикации, насърчаващи алкохол и нездравословни хранителни навици. Доказателствата сочат значителна връзка между излагането на такова съдържание и увеличаването на рисковото поведение сред подрастващите.

Шанс

Освен това прекарването на повече от два часа дневно в социалните медии изглежда удвоява шансовете за консумация на алкохол в сравнение с по-малкото време за употреба. Въпреки надеждността на изследването изследователите признават и неговите ограничения.

Те подчертаха, че разчитането на личната памет в отговорите на запитаните може да е повлияло на точността на констатациите. Освен това неизмерени фактори като рисково поведение на родителите биха могли да повлияят на резултатите.

Изследователите заключават, че докато експериментите с опасно поведение са естествени по време на юношеството, предпазните мерки в академичния, правителствения, здравния и образователния сектор могат да предотвратят или намалят крайния риск.

Рискът от противообществени прояви у малките се увеличава рязко, ако ползват платформите над два часа дневно.