1

Л исиците по улиците на София и други големи градове в страната стават все по-често явление. В социалните мрежи доста често се появяват снимки на лисици на необичайни места - в междублокови пространства, паркове, около къщи и други, и най-интересното е, че не изпитват страх.

Не са агресивни за човека и пазят дистанция

 Не са агресивни за човека и пазят дистанция
Архив

Съпричастност

Много хора призовават да бъдем съпричастни и да даваме храна, но това е възможно най-грешният ход от страна на човека. Едно от обясненията за нашествието на лисици в градовете е лесният достъп до храна, затова трябва да сме внимателни как постъпваме с остатъците от храна.

В малките населени места беше нормално да има лисици, сега навлизат и в големите. Едно от обясненията е, че човекът все повече навлиза в техния дом - дивата природа. Затова някои от животните се адаптират да живеят в близост с хората. Някои хора приемат лисицата като опасност, особено за домашните животни. В едно малко населено място, където хората отглеждат животни, тя наистина може да им нанесе вреда, но тя не е агресивна за човека и винаги пази дистанция.

Наука

Има научни данни за това, че лисиците могат да пренасят бяс, но не всички - това е по-скоро изключение, отколкото общо правило.

Лисиците могат да пренасят бяс

 Лисиците могат да пренасят бяс
Архив

Ако човек се притеснява от присъствието на лисица в района си, може да се обърне към спасителния център на „Зелени Балкани“ или “Дивите животни”

Няма повод за паника, това са поредните животни, които са намерили ниша в близост до хората. Нека не ги провокираме умишлено. За хората, които използват отрова или капани срещу диви животни, това няма да разреши, а само може да задълбочи проблема, защото може да бъдат отровени и домашни кучета или животни.

Д-р Евгени Евтимов

 Д-р Евгени Евтимов
Личен архив

*Автор: Д-р Евгени Евтимов