0

О бщо 1216 софиянци се възползват от социалната услуга "Топъл обяд". С тези в страната са 70 000.

14 столични района са с договор по програмата. Те са: Банкя, "Възраждане", "Връбница", "Изгрев", "Илинден", "Красна поляна", "Люлин", "Овча купел", "Подуяне", "Средец", "Сердика", "Слатина", "Красно село" и "Оборище". Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна храна за хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Топъл обяд за най-нуждаещите се предоставя целогодишно в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди, коментират от Агенцията за социално подпомагане (АСП), цитирани от БТА. Прясно приготвена топла храна под формата на супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт се предоставя на потребителите от цялата страна, която следва да бъде пълноценна и разнообразна съобразно общоприети рецептурни норми в страната и при спазване на изискванията за безопасност на храните, коментираха от ведомството.

Ръст

Процедурата "Осигуряване на топъл обяд" е първата, която стартира след одобрението на Програмата за храни и основно материално подпомагане, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, като не се допусна прекъсване на услугата, припомнят от АСП. Реалното изпълнение на проектите започна от 1 октомври 2022 г. и към момента е със срок на изпълнение до 30 септември 2025 г. С цел намаляване на административната тежест общините и районите имаха възможност да кандидатстват с проекти за срок до 3 години, посочват от ведомството.

Сключени са общо 244 договора с общини и райони, от които към момента действащи са 232. Броят на обхванатите потребители е с 40% повече в сравнение с предходния програмен период и достигна 70 000 души. Топъл обяд в страната ежедневно в работни дни получават 68 819 души, информират още от АСП.

Услугата достига и до по-отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на прехраната си, коментират от агенцията пред БТА. Допустимите целеви групи са определени със специална наредба на министъра на труда и социалната политика. Най-общо това са хора и семейства с ниски доходи, които изпитват сериозни затруднения да задоволят свои базови жизненоважни потребности и затова получават някакъв вид подкрепа през социалното подпомагане. В този смисъл няма времево ограничение при предоставянето на топъл обяд, уточниха оттам.

Обхват

Няколко са целевите групи, които попадат в обхвата на социалната услуга. Сред тях са лица и семейства без доходи или с ниски доходи; възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи; хора с невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа.

В обхвата на мярката са още хора с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ. Граждани, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане, са също сред ползвателите на социалната услуга. Скитащи и бездомни са друга група граждани, която може да се възползва от тази възможност. Достъп до услугата могат да имат още граждани на трети страни и др.