0

110 години от рождението на бележития български юрист Живко Сталев бяха отбелязани с две нови книги. Издателство „Сиела“ представи новите издания на два от най-бележитите му трудове – „Сила на пресъдено нещо в гражданския процес“ и „Нормативната сила на фактическото“. Участие в разговора, посветен на живота и професионалните успехи на проф. Сталев, взеха синът му – известният юрист и дипломат Стоян Сталев, проф. Васил Мръчков, бивш директор на Института по правни науки към БАН, проф. Иван Тодоров, председателят на Арбитражния съд към БТПП – дългогодишният върховен съдия и бивш член на Конституционния съд Благовест Пунев, председателят на БТПП Цветан Симеонов, зам.-председателят на Върховния касационен съд и ръководител на Търговската колегия Евгений Стайков и арбитърът Станимир Цоцов.

Проф. Васил Мръчков сподели, че „Човек е жив, докато е в паметта на хората, в паметта на читателите. Проф. Сталев продължава да живее с това, което написа“. Той припомни на присъстващите, че проф. Сталев е автор на първия Граждански процесуален кодекс, заедно със своя учител проф. Димитър Силяновски, на когото остава признателен до края на живота си. 

Евгений Стайков, който дълги години познава проф. Сталев и семейството му, разказа, че той е бил „Прекрасен човек, когото беше удоволствие да слушаш. Не познавам друг, който да може толкова ясно и увлекателно да защитава тезите си“.