0

Н ов алгоритъм за изчисляване на недостига на лекарства, за които се подава информация в системата СЕСПА, предлагат от Министерството на здравеопазването. Тя е заложена в проект за промени в Закона за лекарствата в хуманната медицина, публикуван за обществено обсъждане.

Целта е да бъдат преодолени случаи на недостиг на медикаменти в аптеките.

Според него липса ще е налице, когато се установи, че наличните количества от даден медикамент са под 100% от необходимите, a не 65%, както в момента. Стойността ще се изчислява въз основа на средномесечното потребление на конкретното лекарство за предходните 12 месеца, а не както досега за 6.

Процедура

Предлага се и при установен недостиг на дадено лекарство да се прилага съкратена административна процедура за издаване на разрешението за извършване на паралелен внос. В момента такава процедура съществува само в случаите на обявено извънредно положение и епидемична обстановка. Така при ускорена процедура разрешение за употреба на медикамент от паралелен внос, който е в недостиг, ще се издава в 14 дни от постъпване на необходимите документи в Изпълнителната агенция по лекарствата. 

СТАВА СТРАШНО: Вече 392 лекарства липсват в аптеките!

Праг

До увеличаване на сегашния праг за определяне на недостиг от 65% до 100% се е стигнало след анализ. „Изчисленията показаха, че при по-голям процент от определения в закона се генерират списъци с повече на брой лекарствени продукти, които следва да бъдат забранени за износ и за които има подадени сигнали за липси в Изпълнителната агенция по лекарства и Министерството на здравеопазването“, пише в мотивите на ресорното министерство.

Междувременно оттам съобщиха, че мъжете с рак на гърдата вече ще получават безплатна хормонална терапия. Така лекарствата, използвани за ендокринна терапия при жени, ще се прилагат и при мъже съгласно приетите стандарти и ръководства за лечение на карцинома на гърдата, независимо, че това не е отразено в кратката характеристика на тези продукти.