0

П овече от шест месеца без пенсия заради забавено решение на ТЕЛК комисия в Плевен. Историята на 64-годишния Веселин Генов от село Сухаче, община Червен бряг, който е с протези в колената, ни разказва дъщеря му Таня Тодорова.

Пред „Телеграф“ Тодорова сподели, че от декември 2023 г. Генов не получава пенсия и тя трябва да го издържа. Жената казва, че баща й не е знаел, че има възможност в рамките на три месеца, докато чака преосвидетелстването, да продължи да получава доходи.

Тя изрази притеснение, че при това забавяне – повече от 6 месеца, сега от осигурителния институт са щели да го накарат да връща получените пенсии, защото не се интересуват, че 2-ри състав на ТЕЛК – Плевен, не се събира и бави решенията на пациентите.

„Сега НОИ му отказват да му пуснат пенсията, защото е минал срокът“, каза дъщеря му и добави, че повече от 15 години баща й има вземане-даване с ТЕЛК, но досега такова забавяне не е имало. 

„Телеграф“ сигнализира за случая Министерството на здравеопазването. Оттам увериха, че всеки постъпил сигнал за забавяне на решение на ТЕЛК се проверява и се търсят какви са причините, довели до това. Също така коментираха, че в петък е стартирала електронната система за разпределение на случаите и в рамките на първия ден към всички ТЕЛК в страната бяха разпределени над 14 700 заявления. Те се изпращат на случаен принцип според графика на съответната комисия и наличието на свободни часове.

По отношение на преустановяване изплащането на пенсии до излизане на решение за преосвидетелстване от ведомството ще предложат промени в закона, за да не се стига до ситуацията, в която пациенти да остават без пенсии. 

Промени

След последните промени новоразкритите ТЕЛК са 66, с което общият брой на създадените в страната комисии са 146. Новоразкритите обаче все още не функционират, тъй като лекарите трябва да преминат обучение както за работа с Електронната система за контрол на медицинската експертиза, така и за работа по Наредбата за медицинската експертиза.

Към момента 30 лекари са преминали физическо обучение в НЕЛК, а други 78 – дистанционно обучение. През настоящата седмица има и нова дата, за която също вече има записани лекари. Така над 120 медицински лица ще бъдат обучени.

От отговора на ведомството става ясно, че 20 лечебни заведения, които имат задължение да разкрият ТЕЛК, не са го направили до момента. Като мотив за забавянето от болничните заведения посочват липсата на кадри, което затруднява създаването на такива комисии. Друга често споменавана причина е нежелание от страна на лекарите да осъществяват тази дейност.

От ведомството коментират, че целта на промените е да се постигне по-равномерно разпределение на работата на комисиите, с което да се гарантира по-справедлив достъп на хората до тези услуги.