0

Х ората, преживели рак и оцелели след битка с онкологично заболяване, ще бъдат защитени срещу плащане на по-висока цена на застраховката, когато теглят кредит. Това предвижда нова евродиректива за потребителските кредити, приета окончателно от Европарламента. Тя влиза в сила на 20-ия ден след публикуването в Официалния вестник на ЕС, след това държавите членки ще разполагат с 2 години, за да приемат необходимите закони и административни разпоредби, и 3 г., за да я приложат.

Забравени

Хората, преживели рак, имат „правото да бъдат забравени“ след съответен период от време, така че предишното им заболяване да не се отрази на застрахователните проценти.

„Новата директива за потребителските кредити осигурява значителна защита на хората, които вземат заеми. Считаме за наш най-голям успех, че оцелелите от рак ще имат „правото да бъдеш забравен“, като част от новите правила. Тези, които се възстановяват от рак и кандидатстват за заем, за който се изисква застраховка, няма да бъдат дискриминирани в техните застрахователни условия“, коментира Катержина Конечна, докладчик по директивата.

Мерки

Други текстове от директивата, която обхваща договорите за потребителски кредит в размер до 100 000 евро, предвиждат рекламата на заеми винаги да съдържа ясно и видно предупреждение, че заемането на пари струва пари. Включени са мерки и като таван на таксите, за да се предотвратят злоупотреби и да се гарантира, че потребителите не могат да бъдат таксувани с прекомерни лихвени проценти, годишни лихви или такси.

Небанковите кредитори и кредитните посредници, с изключение на микро-, малките и средните предприятия, ще подлежат на регистрация и надзор от страна на националните независими органи.