0

С анирането с пари от бюджета, което стартира през 2016 година, спира, защото не достигат 46 милиона лева. Това стана ясно от документ, публикуван за обществено обсъждане за спиране на програмата, финансирана от националния бюджет.

Изчерпан е финансовият ресурс на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, се казва в документа на МРРБ. Остават 52 блока, за които са сключени договори, но няма ресурс. Най-важният мотив на министерството е, че бюджетът от 2 млрд. лв. ще бъде надхвърлен с 46 млн. лв., ако дейностите по санирането бъдат довършени напълно. Причината е, че между референтните цени от 2016 г., когато започна програмата, и днешните, разликата е значителна. Строителните материали поскъпнаха рязко през 2021-2022 г., като на някои от тях цените нараснаха двойно. От Камарата на строителите в България отдавна алармират за необходимостта от осъвременяване и индексиране на старите договори.

Планирано

По програмата за саниране бяха предвидени 2022 блока в цялата страна, като парите се отпускаха на общините, които провеждат обществени поръчки за проектиране и изпълнение на санирането, а средствата се разплащаха през Българската банка за развитие.


Сега постановлението се изменя така, че блоковете, за които е приключила само фаза 1, няма да бъдат санирани. Това са сгради, за които са избрани фирми за енергийното обследване и да направят проектите за повишаване на енергийната ефективност.

Финансиране

Санирането на сградите, за които не е стигнал ресурсът, а и на всички останали може да е по новата програма, която ще се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост. По нея обаче самите собственици на жилища трябва да платят разходите по обследването, които да им бъдат възстановени при одобрение.
Десетина дни остават до крайния срок, в който може да се кандидатства по първия етап на новата програма за саниране. При него също се предвижда 100% финансиране на дейностите, но при условие че собствениците на жилища платят предварително подготвителните работи и средствата ще им бъдат възстановени само ако бъдат допуснати.