М инистерството на икономиката договори безвъзмездна финансова помощ в полза на малките и средните предприятия. Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев, съобщиха от ресорното ведомство. 

Министерството на икономиката договори безвъзмездна финансова помощ в полза на малките и средните предприятия. Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев, съобщиха от ресорното ведомство. 

Предвижданата помощ при пълно затваряне е в размер на 20% от средните нетни приходи на тези предприятия за 2021 г., като таванът на помощта е до 100 хил. лв.

„Нашата голяма грижа в тази ситуация е свързана именно с тяхното оцеляване, защото те са 90% от икономиката в страната“, бе категоричен той. По отношение на критериите за кандидатстване, той заяви, че всички сектори от българската икономика, които ще бъдат затворени със заповед на министъра на здравеопазването и отговарят на критериите за микро, -малки и средни предприятия, ще имат практически достъп до тази мярка.

„Нашата идея е бизнесът да не бъде затварян, без да са ясни компенсаторните мерки, на които може да разчита. Затова амбицията ни е този път мерките да са предвидими и адекватни“, поясни той, като допълни, че помощта вероятно отново ще бъде администрирана от НАП.

Зам.-министър Данчев коментира още, че Министерството на икономиката и индустрията предвижда да инициира срещи с представилите на заинтересованите браншове. С този акт Министерството на икономиката успя само за една седмица да спечели две стратегически победи в полза на българската икономика и да защити интересите на българските потребители.