0

П очти 40% от помощник-възпитателите в столичните ясли и градини са пенсионери, съобщи пред вестник „Телеграф“ председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматов.

Рамо до рамо с учителите работят и над 4000 помощник-възпитатели. 960 от тях са над 62-годишна възраст, т.е. те вече са пенсионери. Отделно 141 души над 71-годишна възраст все още се трудят в системата. Същевременно в София има около 150 незаети работни места в ясли и градини. Основната причината е ниското заплащане.

Приоритет

„Досега винаги са били приоритет педагогическите специалисти. В детските градини обаче 1/2 от трудещите са непедагогически персонал. Заплатите им са близки до минималната – около 950 лева. Част от ангажиментите на един учител и един помощник-възпитател са аналогични. Естествено е един човек да предпочете да работи нещо друго, но да получи малко по-високо възнаграждение. Този проблем ще доведе след себе си факта, че скоро ще има сгради на ясли и градини, но няма има кой да работи в тях“, коментира Стаматов. По думите му ситуацията във всички големи градове в страната – Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе, е аналогична.


Ниското заплащане е проблем и за наетите медицински специалисти в сферата. В София има 2000 медицински сестри в общинските ясли и в медицинските кабинети в училищата. Средната им възраст е малко над 63 години, като наред с това има траен недостиг на кадри в яслите. Възнаграждението на медицинските специалисти в тези места е малко над минималната работна заплата за страната, което допълнително прави професията изключително непривлекателна.

Решение

Необходимо е да се предвидят 5 милиона лева за по-добро заплащане на труда на непедагогическия персонал в яслите и детските градини на София.
„По 2,5 милиона във функция „Здравеопазване” и „Образование” за 2024 година. Добър вариант за разрешаване на проблема е възможност назначаването на медицинските специалисти да се извършва от директорите на яслите, градините и училищата, а не от Дирекция “Здравеопазване” или кметовете. Чрез делегирания бюджет възнагражденията им биха се увеличили по-чувствително и бързо“, разясни още той.