0

П од пълна пара е проектът за реставрация и консервация на античния град Хераклея Синтика край храма на пророчицата Ванга.

За тези дейности са осигурени над 5,6 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“. Възстановителните работи на обекта се очаква да приключат в края на тази година. Бенефициент е община Петрич, която ще го стопанисва, след като бъде завършен.

Атракция

Основната цел е Хераклея Синтика с прилежащите некрополи да се утвърди като конкурентоспособна туристическа атракция по средното течение на река Струма. Проектът предвижда две зони – за културно-историческо наследство и за социализация. В първата зона ще бъдат представени антична крепостна стена, жилищен квартал, раннохристиянски некропол, централната градска част на античния град Хераклея Синтика – форум и прилежащи обекти, сгради под римския форум, магазини и светилища, гражданска базилика, раннохристиянска базилика и др. Ще се изгради обслужващ център с билетна каса, помещение за екскурзоводи, тоалетни и склад, безплатен паркинг, инфраструктура за осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение и свързваща алея между отделните археологически обекти.

Къмпинг

Във втората зона ще се изгради посетителски център с виртуална зала за експониране на културното наследство. Ще има детски атракцион - тип аквапарк, зона за широк обществен достъп, детски площадки, охраняем паркинг. До обекта се предвижда да има зона за храна и напитки, атракцион „Римски терми” с басейни, зона за настаняване, детски лагер и къмпинг зона. За да се повиши посещаемостта, ще бъдат организирани фестивали. Според данните на община Петрич над 70 000 туристи годишно посещават древния център. Очакванията са след изпълнението на проекта Хераклея Синтика да посреща над 150 000 туристи годишно.