0

В исшият съдебен съвет (ВСС) изрази резерви по някои от предложените промени в Конституцията. На извънредно заседание на кадровия орган присъства и министърът на правосъдието Атанас Славов.

Членът на ВСС Цветинка Пашкунова каза, че общото становище изразява несъгласие с предложението за съкращаване на правомощията на главния прокурор. Надзорът, законността и методическото ръководство са необходими правомощия на главния прокурор, каза Пашкунова. Тя посочи, че ВСС е против промяната, според която прокуратурата ще участва в граждански дела, само ако става дума за деца или лица, които се нуждаят от закрила.

Кадровият орган е против разделянето на ВСС на два съвета. Липсват мотиви, които да водят до това решение. Става дума за бланкетно отразена цел. Тя е труднопостижима чрез формално разделяне, посочи Пашкунова. Според нея редуцирането на броя на прокурорите ще блокира работата на прокурорската колегия, защото те реално ще са трима, в т.ч. с главния прокурор. 

По думите ѝ няма как обикновено Народно събрание да прави тези промени. Същото се касае и за по-късите мандати на председателите на върховните съдилища и главния прокурор, добави тя. 

Атанаска Дишева заяви на свой ред, че е съгласна с някои неща, казани от Пашкунова, и посочи, че става дума за правомощията на главния прокурор. Тя подкрепя разделянето на ВСС.

Стефан Петров каза, че по-голямата част от недвижимите имоти на съдебната система са благодарение на ВСС и административните ръководители в минали години. Така той отговори на Дишева. 

Правосъдният министър Атанас Славов припомни, че Венецианската комисия препоръчва министърът да няма правомощия в кариерно естество в системата, както и да не председателства ВСС.

Становището на ВСС е критично в по-голяма част от предложенията за промени в Конституцията, заяви след заседанието Славов. Той каза, че пред Венецианската комисия в петък ще представи проекта на вносителите, който ще се гледа от парламента. Ще защитя основната идея за разделяне на ВСС на два съвета, посочи Славов. 

Принципът за самоуправление е приложим изцяло за съдиите. Надявам се в становището на Венецианската комисия да намерим балансиран подход за управление на прокуратурата, каза още правосъдният министър. 

Изненада ме монолитността на становището на ВСС, коментира Славов позиция на Съвета, който отхвърли голяма част от предложенията за промени в основния закон. Това не беше неочаквано за този ВСС, посочи Славов. 

Според него обикновено Народно събрание може да направи измененията в Конституцията. Няма прехвърляне на органи от съдебна власт към други власти. Мотиви за промените са много. Такива са и заключения на самата Венецианска комисия, обобщи правосъдният министър.

Според него амбицията на мнозинството е до края на годината текстовете да бъдат гласувани в Пленарна зала.