0

В ръщане на оценката за поведение в училищата. За това настояват синдикати и преподаватели. От години синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ предлага дисциплината на учениците да бъде оценявана. Според тях тази оценка дори трябва да участва във формирането на бала за кандидатстване.

„Това предложение е подкрепено от анализ, според който сегашните инструменти, с които учителите разполагат по закон, като санкции при неспазване на училищния правилник и дисциплината в клас, на практика не действат и се използват много рядко. Причината за това е, че процедурата е много усложнена“, обясни пред „Телеграф“ председателят на синдиката д-р Юлиян Петров.

В защита на искането застават и много учители, които също признават, че с настоящите правила ръцете им са вързани и учениците с лоша дисциплина често остават безнаказани. „Мерките в момента са неефективни, особено ако родителите не са ангажирани с проблема. Подобна оценка може да помогне за контрола на поведението и правилата в училище“, коментира Цветелина Гешева, преподавател по български език и литература в столично школо.

Проблем

Всъщност в момента наличните инструменти за санкции са забележка, предупреждение за преместване и преместване в друга паралелка или училище. По думите на д-р Петров процесът за прилагането им е тромав, а родителите често обжалват санкциите на учениците в съда. Това потвърди и Асен Александров, директор на 51-во училище в столицата и председател на Сдружението на директорите. „Проблемът е, че ученическите санкции се прилагат по Административнопроцесуалния кодекс. При стария закон в нашето училище преди 12-15 години средно около 9-10% от учениците са имали някаква санкция. С въвеждането на новия закон през 2016 г. този процент рязко спадна и за миналата година примерно броят на учениците с някаква санкция е... “, казва Александров. „В момента ние можем да пишем забележки в електронните дневници, но дори и да се съберат 15 или 20 такива, нищо не следва от това“, допълва той.

Пример

Александров дава пример с ученичка в 11-и клас, която обидила учителката си с „овца“. „За да покажем, че тази постъпка е неприемлива, ние трябва да я санкционираме. За целта класният ръководител изпраща уведомление до мен, което съдържа 10-15 атрибута. След това ние като администрация изпращаме на родителя писмо, че започва процедура. После се прави среща с класния ръководител, родител, психолог и се изготвя протокол на тази среща. Накрая се пише и една заповед, в която има 20 члена и в която се посочва, че родителят има право да обжалва пред съда в 14-дневен срок. И за всяко едно провинение трябва да се мине през цялата тази процедура, което в много от случаите отказва колегите“, казва директорът на 51-во училище. Според него процесът би се улеснил много, ако родителите нямат право да обжалват всяка забележка, а само тези за преместване в друго училище. Това ще даде възможност за по-широко прилагане на санкциите, без утежняване на процедурата. 

Стаматов: Това е предложение, надживяло времето си

„Подобна санкция няма в нито една от европейските страни. Живеем във време, в което е много трудно да се правят подобни субективни оценки за поведението на хората. Това е едно предложение, което е надживяло своето време“, смята Диян Стаматов, директор на столичното 119-о средно училище и председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. „С младежите и девойките на днешното поколение трябва да се говори по по-различен начин, отколкото във времето на 90-те години. И макар за болшинството от учителите това да изглежда като много добър вариант, ние живеем в коренно различно време, в което такива поведенчески реакции няма да доведат до нищо добро. Ще доведат до омраза и още повече агресия между различните участници в образователната система - родители, учители, ученици, директори“, смята още Стаматов. Според него обаче също трябва да се преразгледа системата за подкрепа на учениците и етапите на тяхното санкциониране, когато е допуснато нарушаване на правилника на учебното заведение и общоприетите норми. Той твърди, че е необходима и категорична промяна в посока присъствието на всяко дете в училище.