0

П олигон за обучение на спасителни кучета вече има в резултат на доброто партньорство на община Разлог, община Банско и Планинската спасителна служба при Българския червен кръст.

Над 30 спасителни кучета с техните водачи от България, Румъния, Словакия и Чехия, инструктори, граждани и гости уважиха откриването на ценната за спасителите тренировъчна база.

Тунел

„Този тренировъчен център пресъздава напълно реално струпването при едно земетресение, има подземие, има тунел, има неща, които симулират земетресение. С този полигон кучето се адаптира към среда, близка до реалната, може да хване миризмата по микролокацията, което означава да хване точката, от която излиза миризмата, и да покаже точно мястото. Кучето върши най-рисковата част от спасителната акция, след това влизаме ние“, сподели Любчо Джолев, водач на спасително куче. 

Лай

Водачите на пет спасителни кучета от България и Словакия търсиха бедстващ човек в подземието на руините, като животните даваха сигнален лай при намирането на ранения, каза Атанас Уков, ръководител на групата за спасяване с кучета на Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Главната цел на този обучителен център е да можем, когато има нужда, някъде, без значение къде, да се отзовем най-бързо и да извадим живи хора“, каза Уков.