0

П едагози и психолози да са част от екипите, които обслужват най-малките деца в яслите. Това предвижда единният стандарт за  образование и грижи в ранна детска възраст, който се изработва в момента. Досега отглеждането на мъниците бе поверено на медицински лица – медсестри и акушерки. Идеята е да се обърне по-голямо внимание на емоционалното и менталното развитие на хлапетата до 7-годишна възраст, като това започне още от яслените групи. „Трябва да се постави фокус на обучението на децата заедно с грижата за тяхното здраве, която е от първостепенно значение“, коментира просветният министър проф. Галин Цоков на посещение в столична ясла. Той подчерта, че темата се обсъжда в работна група, която ще излезе с конкретни предложения. В нея участват както експерти от Министерството на образованието и науката, така и от здравното и социалното ведомство.

Грижа

Въпреки че някои от забавачките с яслени групи и самостоятелни ясли вече са се насочили към образователните потребности на децата, в детските заведения основно работят медицински специалисти. Същественият въпрос е доколко те имат необходимите знания да подкрепят и насърчават ранното детско развитие. В подготовката им темата е заложена като профилактика и хранене. Възпитателният подход обаче е по-слабо застъпен. „Ние сме единствената държава в ЕС, която няма рамка за ранно детско развитие”, коментира Елисавета Белобрадова, депутат от ПП-ДБ. Тя и нейни колеги, включително бившият образователен министър Красимир Вълчев, изготвиха законопроект, в който се поставя на първо място образованието на малките деца. Той обаче беше посрещнат със смесени чувства както от персонала в яслите, така и от общините, които също имат отговорности към детските заведения. Предложението изискваше директорите на ясли да се квалифицират и като педагози. Това условие обаче отпадна като твърде сложно за изпълнение.

Кадри

„До 7 г. е възрастта, в която децата се развиват най-бързо и научават най-много”, смята Елисавета Белобрадова. Според нея първите години на детето са основополагащи за цялостното му развитие.  Белобрадова смята, че изработването на стандарт ще даде възможност този най-ранен етап от живота на хлапетата да се финансира със съответното качество. Красимир Вълчев пък е категоричен, че  трябва да се върви към интегрирана политика за ранно детско развитие, която да обединява медицинската грижа с образователната работа. В подкрепа на изготвянето на стандарта МОН ще инициира създаването на  бакалавърски и магистърски програми с насоченост ранно детско развитие. Ще се подготви и нова специалност – специалист по ранно детско развитие, която ще създаде необходимите кадри. Освен че ще могат да работят директно в детските заведения, те ще насочват и персонала в тях към моделите на работа, част от които са създаването на индивидуална образователна карта за всяко дете и план за обучение. „Това няма да бъде задължително, но ще се даде като възможност на медицинските специалисти в яслите като допълнителна квалификация, която обаче ще бъде пряко свързана и със заплащането, което получават“, коментира проф. Цоков по време на посещението си в яслата в столичния квартал „Люлин“.

Забавачки

Междувременно стана ясно, че МОН ще стартира нов проект за предучилищното образование по  програма „Образование“. Той ще е в подкрепа на децата, родителите и учителите в тази система. Ще се финансират обучения на педагозите, с които да придобият повече умения за въздействие и възпитание на децата в годините, преди да влязат в училище. Досегашната практика показва, че трябва да се работи много по-активно за личностното развитие на децата в предучилищна възраст с идеята, че това ще помогне за по-добрата им социализация в школото. Социално-емоционалното учене в детските градини и ясли се очертава като една от важните задачи, която стои пред образователната ни система, констатират образователните експерти. Родителите също ще бъдат обхванати от проекта с различни информационни и обучителни форми, съобщават от МОН.

Учителски заплати и в забавачките

Педагозите в яслите и детските градини да получават заплати като на учителите в школата, поиска депутатът от ПП-ДБ Венко Сабрутев по време на дебатите за Бюджет 2024. Те трябва да са 125% от средната работна заплата, а за непедагогическия персонал - 170% от минималната работна заплата. Това все още не се е случило, но е одобрен ръст на възнагражденията в детските заведения не само за педагозите, но и за помощник-възпитателите и другите работници в ясли и забавачки. За целта в бюджета за тази година са предвидени 16,6 млн. лева, в които влиза и допълнително изравняване на разходите за издръжка на децата в тях. В момента в страната в ясли са около 12 500 деца,  докато други 17 500 са в яслени групи в детски градини и издръжката на едните и другите е различна.