0

Е вропейският съюз публикува решението за влизането на България и Румъния в Шенген по въздух и вода. В него пише, че това ще стане официално на 31 март. 

„От 31 март 2024 г. проверките на лица на вътрешните въздушни и морски граници с и между двете държави се премахват. Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген се прилагат за България и Румъния в отношенията помежду им и в отношенията им с Белгия, Чехия, Дания, Германия, Естония, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Словения, Словакия, Финландия и Швеция, както и с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария“, пише в решението на ЕС, цитирано от БГНЕС.

Посочва се още, че Съветът „полага усилия за решение за премахване на проверките на лица по вътрешните сухопътни граници“, като се припомня, че то може да бъде взето само с единодушие.

„Националните визи за краткосрочно пребиваване, издадени от България и Румъния преди 31 март 2024 г., остават валидни за целите на транзитното преминаване през територията на други държави членки или за планирания престой на тяхна територия, който не надвишава 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, доколкото те са признали тези визи за краткосрочно пребиваване за тези цели в съответствие с Решение № 565/2014/ЕС. Прилагат се условията, определени в посоченото решение“, се казва още в документа.

Настоящото решение влиза в сила от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.